Σε έκδοση πετρελαϊκών συμβολαίων μακροπρόθεσμης απόδοσης στο Διεθνές Ενεργειακό Χρηματιστήριο της Σανγκάης, προχωρά στις 26 Μαρτίου το Πεκίνο.

Οι προετοιμασίες για την έναρξη της έκδοσης των αναφερόμενων συμβολαίων έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την Επιτροπή που επιβλέπει την όλη διαδικασία έκδοσης (China Securities Regulatory Commission -CSRC).

Αξίζει να σημειωθεί πως η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της Κίνας, στην οργάνωση πετρελαϊκού χρηματιστηρίου που είχε ενεργοποιηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενώ εγκαταλείφθηκε αργότερα.