Οι μετοχές της εταιρείας «REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα αφαιρεθούν από τη σύνθεση των δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στους οποίους συμμετέχουν λόγω χαμηλής διασποράς (free float), σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές:

Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ & Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη ΧΑ
Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τις συνθέσεις των δεικτών και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.» με συντελεστή στάθμισης (free float) 33% και συντελεστή capping 1.0.
Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίασης της Δευτέρας 14 Νοεμβρίου 2022.