Τα συγκεντρωτικά στοιχεία, που δείχνουν ανάγλυφα την εικόνα που επικρατεί στο χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων, πάντα προσφέρονται για την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων. Ποιες είναι ανθεκτικές για χρόνια και δεν επηρεάζονται από κρίσεις, ποιες αξιοποιούν τις κρίσεις και μεγεθύνονται, ποιες αναπτύσσονται μεθοδικά και αυξάνουν μερίδια και μεγέθη, αλλά και ποιες από αυτές έχουν αξιοποιήσει θεσμούς άντλησης κεφαλαίων, όπως το ελληνικό Χρηματιστήριο. Από τη μελέτη της εταιρείας ICAP για τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2022, πράγματι προκύπτουν ιδιαιτέρως χρήσιμα συμπεράσματα για την εικόνα του εγχώριου επιχειρείν. Σύμφωνα με τους ισολογισμούς του έτους 2022, οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση στα οικονομικά τους αποτελέσματα. Τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών της χώρας αυξήθηκαν κατά 75,5% το 2022 σε σχέση με το 2021 και ανήλθαν σε 25,1 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η διεύρυνση των κερδών της Βιομηχανίας με κυριότερο τον κλάδο "Προϊόντα Πετρελαίου και Άνθρακα", λόγω φυσικά της έκρηξης των τιμών ενέργειας. Επιπλέον, αξιόλογη είναι και η ενίσχυση των κερδών του τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών με τα υψηλότερα κέρδη να εμφανίζουν οι κλάδοι "Ενέργεια – Νερό" και "Τηλεπικοινωνίες". Τα συνολικά προ φόρων κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν το 2022 και διαμορφώθηκαν σε 19,9 δισ. ευρώ και κάλυψαν περίπου το 90% των κερδών του συνόλου των 20.470 ελληνικών εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς για το 2022. Ο συνολικούς κύκλος εργασιών αυτών των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 58,7% το 2022 και διαμορφώθηκε σε 156,5 δισ. ευρώ, καθώς, πέραν της αυξημένης ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες, οι πολύ μεγάλες αυξήσεις τιμών, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, οδήγησαν στην αλματώδη αύξησή του. ένα ακόμα αξιοπρόσεκτο σημείο της μελέτης της ICAP αποτελεί η διαπίστωση ότι, από τις 500 εταιρείες της κατάταξης, οι 105 διακρίνονται ανελλιπώς ως "Business Leaders in Greece" την τελευταία δεκαετία (2013-2022) και δικαίως μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι "πρωταθλητές" των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.
 
Ιδιαίτερη σημασία, έχει όμως άλλο ένα εύρημα της μελέτης αυτής, που αφορά άμεσα την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και όσους έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία της, θεσμικά και πολιτικά. Από τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις του 2022, ΜΟΝΟ 49 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών! Πράγμα που σημαίνει ότι ένα τεράστιο κομμάτι υγιών και κερδοφόρων εταιρειών, είτε δεν έχει προσανατολισμό εξεύρεσης κεφαλαίων από τη χρηματιστηριακή αγορά είτε την αγνοεί επιδεικτικά, μην έχοντας καμία διάθεση να εμπλακεί σε γραφειοκρατικές και δαπανηρές διαδικασίες. Αλλά και γιατί, κανένας δεν ασχολήθηκε ποτέ επισταμένα μαζί τους, δεν υπάρχει καν κάποια αρμόδια υπηρεσία ή διεύθυνση προσέγγισης υγιών εταιρειών. Κάποτε, αυτό το ρόλο τον είχαν τα τμήματα εισαγωγής των τραπεζών και οι επενδυτικές θυγατρικές τους, σήμερα η απουσία τέτοιων φορέων είναι εκκωφαντική και ζημιώνει την όποια προσπάθεια ανάδειξης του ΧΑ, σε ανεπτυγμένη αγορά