Στην πώληση 7.253.748 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΓΕΚ-Τέρνα μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής έναντι 39,89 εκατ. ευρώ προχώρησαν ο μη εκτελεστικός πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας Νικόλαος Κάμπας και η σύζυγός του Μαρία Κάμπα.

Πώληση 4.397.383 κοινών ονομαστικών μετοχών από τον Ν. Κάμπα

Ειδικότερα, η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Νικόλαος Κάμπας, προέβη σήμερα μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής σε πώληση 4.397.383 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 24.185.606,50 ευρώ.

Πώληση 2.856.365 κοινών μετοχών από Μ. Κάμπα

Σε δεύτερη ανακοίνωσή της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι η κ. Μαρία Κάμπα, σύζυγος του μη εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (EΕ) 596/2014), προέβη σήμερα μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής σε πώληση 2.856.365 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας έναντι συνολικού τιμήματος 15.710.007,50 ευρώ.