Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Τα πρόσφατα Αναπτυξιακά Περιφερειακά Συνέδρια -όσα έγιναν μέχρι τώρα και όσα ακολουθούν- αποτελούν ίσως την πλέον προωθητική ενέργεια της Κυβέρνησης, προκειμένου να υπάρξει επιτέλους μία πρώτη «απογραφή» των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, ανά Περιφέρεια, μία πρώτη απόπειρα να καταγραφούν δυνατότητες, δυναμικό και προοπτικές τοπικών οικονομιών.

Πριν κάποια χρόνια στην Αμερική, μεγάλες επιχειρήσεις εφάρμοζαν ένα μοντέλο διαχείρισης προσωπικού το οποίο έκανε την εξής παραδοχή: το 70% των εργαζομένων σε κάθε εταιρεία βρίσκεται στην ίδια κλίμακα από πλευράς προσόντων και δεξιοτήτων.

Ροή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ