Σε τιμή που έφτασε μέχρι 41,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα ολοκληρώθηκε η χθεσινή, πρώτη για την φετινή χρονιά, δημοπρασία τύπου ΝΟΜΕ στην οποία διατέθηκαν αυξημένες ποσότητες προθεσμιακών προϊόντων.

Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε η τιμή της πρώτης δημοπρασίας ΝΟΜΕ του έτους, έναντι της τιμής εκκίνησης, και μάλιστα με αυξημένη ποσότητα διατιθέμενων προθεσμιακών προϊόντων.

Ειδικότερα, στην πρώτη δημοπρασία του 2018, που αφορούσε αυξημένη ποσότητα ύψους 400 Mwh/h, η μέγιστη τιμή διαμορφώθηκε σε 41,45 ευρώ, ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντες αγόρασαν προς 41,25 ευρώ και μόλις δύο επιχειρήσεις με 41,15 ευρώ.

Πρόκειται για αρκετά αυξημένη τιμή έναντι της τιμής εκκίνησης που διαμορφώνεται σε 32,05 ευρώ, αλλά χαμηλότερη από το επίπεδο-ρεκόρ -μέχρι σήμερα- της τελευταίας δημοπρασίας του 2017 όταν έφτασε στα 45,25 ευρώ.

Συνολικά συμμετείχαν 17 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 16 απέκτησαν ποσότητες από 1 έως και 90 Mwh/h, ενώ μια έμεινε εκτός αγορών.
Την μερίδα του λέοντος απέσπασαν τρεις συμμετέχοντες που αγόρασαν συνολικά 205 Mwh, καθώς απέκτησαν 90, 60 και 55 Mwh/h, αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον στον ανταγωνισμό μπαίνουν και εταιρείες του φυσικού αερίου, που συμμετείχαν και στην χθεσινή δημοπρασία, καθώς από φέτος δραστηριοποιούνται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Πάντως, κύκλοι της αγοράς εκφράζουν προβληματισμό θεωρώντας ότι οι τιμές αυτές δεν συμβάλλουν σε περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς, καθώς δεν παρέχουν τη δυνατότητα για καλύτερα τιμολόγια σε σχέση με τα αντίστοιχα της ΔΕΗ, προκειμένου να καταστούν πιο ελκυστικές επιλογές.

Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες στις δημοπρασίες πρέπει πλέον να ικανοποιούν και τη συνθήκη ελέγχου ως προς τη διατήρηση ή ανάπτυξη δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προς τρίτους στη λιανική κατά τον έλεγχο, που διενεργεί ο Λειτουργός της Αγοράς, βάσει της σχετικής ρύθμισης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης, φέτος οι ποσότητες που θα διατεθούν στις δημοπρασίες είναι σημαντικά αυξημένες έναντι του αρχικού σχεδιασμού καθώς διαπιστώθηκε απόκλιση στο ποσοστό απομείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στην λιανική αγορά ηλεκτρισμού σε σχέση με τον στόχο του β΄ εξαμήνου του 2017, ύψους 10,1% και συνολικά για το 2018 αναμένεται να διατεθούν (1.711 Mwh/h, αντί 1.126).