Η HELLENiQ ENERGY, μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρίας HELLENiQ Renewables, υπέγραψε σήμερα συμφωνία – πλαίσιο, ύψους έως €766 εκατ., με την Εθνική Τράπεζα στο ρόλο Συντονιστή, Διοργανωτή και Αναδόχου και την Eurobank στο ρόλο Διοργανωτή και Αναδόχου, για την υλοποίηση επιμέρους χρηματοδοτήσεων (Project Finance) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα).

 

Πρόκειται για μια πρότυπη, καινοτόμα συναλλαγή για την ελληνική αγορά, καθώς αποτελεί το πρώτο χρηματοδοτικό πλαίσιο τυποποιημένων όρων για χρηματοδότηση υφιστάμενων και μελλοντικών συναλλαγών ΑΠΕ που έχει εξειδικευτεί για ελληνικό Όμιλο εταιρειών και μια από τις μεγαλύτερες αντίστοιχες συμφωνίες πανευρωπαϊκά, καθώς και μια από τις σημαντικότερες χρηματοδοτικές συμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας για ανάπτυξη στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συμφωνία προβλέπει κοινούς βασικούς όρους σε έργα που ικανοποιούν προσυμφωνημένα κριτήρια επιλεξιμότητας, με δυνατότητα να ενταχθούν τόσο υφιστάμενα όσο και νέα έργα που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Η παραγόμενη ενέργεια θα πωλείται μέσω συμβολαίων που βασίζονται σε διαφορετικές δομές (εγγυημένων τιμών Feed-in Premium / Feed-in Tariff ή/και χρηματοοικονομικών διμερών συμβάσεων Corporate Power Purchase Agreements).

Με τη συμφωνία αυτή, υπογραμμίζεται η δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, καθώς και η προσήλωσή τους στις χρηματοδοτήσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Τα σημαντικότερα οφέλη από τη συμφωνία για τη HELLENiQ ENERGY, είναι: (α) σημαντικό ύψος χρηματοδότησης που αυξάνει τη δυναμική του Ομίλου για ανάπτυξη, (β) βέλτιστοι όροι, τυποποιημένοι σε μεγάλο βαθμό, που επιτρέπουν ταχύτητα υλοποίησης, (γ) ευέλικτη δομή προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά των έργων ΑΠΕ, απελευθερώνοντας παράλληλα πόρους για τις λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου. Η χρηματοδοτική συμφωνία - πλαίσιο αποτελεί ορόσημο στην κατεύθυνση για τον «πράσινο» μετασχηματισμό της HELLENiQ ENERGY, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση του στόχου για ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ τουλάχιστον 1GW έως το 2025 και  πάνω από 2GW έως το 2030.

Σε δηλώσεις του, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών της HELLENiQ ENERGY κ. Βασίλης Τσάιτας, επεσήμανε: «Η συμφωνία - πλαίσιο που υπογράψαμε σήμερα, είναι κομβικής σημασίας για την HELLENiQ Renewables, καθώς θα συμβάλλει με τρόπο ουσιαστικό στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για ταχεία ανάπτυξη στη Νέα Ενέργεια και στην επίτευξη του στόχου για σημαντική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, σύμφωνα με τους στόχους που έχουμε θέσει. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δέσμευση της HELLENiQ ENERGY να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης, ενισχύοντας συγχρόνως την εθνική προσπάθεια για επίτευξη των κλιματικών στόχων. Σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank, διαμορφώσαμε μια χρηματοδοτική λύση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική μας, λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο επιχειρηματικό μοντέλο των ΑΠΕ. Είναι μια συναλλαγή πρωτοποριακή  για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ΑΠΕ πανευρωπαϊκά.»

Ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Καραμούζης, δήλωσε: «Ο ενεργειακός κλάδος της χώρας μετασχηματίζεται εντατικά, με την Εθνική Τράπεζα να παραμένει δυναμικά παρούσα. Πρωτοπορούμε, εντοπίζοντας σύγχρονές χρηματοδοτικές λύσεις στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας. Είναι τιμή μας πού η HELLENiQ Renewables, θυγατρική ενός κορυφαίου ενεργειακού ομίλου της χώρας, εμπιστεύτηκε στην εξειδικευμένη μονάδα Structured Financing της Εθνικής Τράπεζας τη δόμηση και το συντονισμό μιας στρατηγικής συναλλαγής για τον εταιρικό μετασχηματισμό τής σύμφωνα με τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα. Σε συνεργασία με τη Eurobank, ολοκληρώσαμε μια χρηματοδοτική συμφωνία «ορόσημο» για τα ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα, η οποία θα υποστηρίξει καταλυτικά την αναβάθμιση του ενεργειακού μίγματος της χώρας μας.»

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank, Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανέφερε: «Με την υπογραφή της σημαντικής αυτής συμφωνίας, η HELLENiQ Renewables αποκτά ακόμα πιο ισχυρή παρουσία στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κινείται ταχέως προς το στόχο βελτίωσης του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, μέσα από τη διαφοροποίηση του ενεργειακού του χαρτοφυλακίου. Στη Eurobank είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε στον μετασχηματισμό του Ομίλου προς την αειφόρο ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας τα χρηματοδοτικά εχέγγυα για την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρίας και αναγνωρίζουμε παράλληλα τα οφέλη που προκύπτουν για την βιώσιμη μετάβαση της χώρας με απώτερο στόχο την ενεργειακή αυτονομία με πράσινο πρόσημο. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για την Τράπεζά μας, να στηρίζει επιχειρήσεις που τολμούν να καινοτομούν συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση και, προσωπικά, συγχαίρω τους συντελεστές της.»