Ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες τη δοκιμαστική του λειτουργία στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στην περιοχή Τριανταφυλλιά, της Ηλείας,ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, την πρώτη στην Ελλάδα με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στην οποία εφαρμόζεται η μέθοδος της ξηρής αναερόβιας χώνευσης, συνολικού προϋπολογισμού 31,2 εκατομμυρίων ευρώ, που θα υποδέχεται και θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων της Ηλείας, με δυναμικότητα 80.000 τόνων ετησίως.

 
Παράλληλα, η μονάδα αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας,  που σε ετήσια βάση θα παράγει έως και 5.100MWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 1.300 και πλέον νοικοκυριών.

Επίσης, η εγκατάσταση έχει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την τοπική κοινωνία.

Όσον αφορά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μονάδας, μειώνονται σε 39% τα υπολείμματα που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή, ενώ δημιουργήθηκαν περισσότερες από 50 μόνιμες θέσεις απασχόλησης σε εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (C) ΑΒΑΞ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ειδικότερα, η κατασκευή της μονάδας ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 από τον ιδιωτικό φορέα της σύμπραξης, τη «Διαχειριστική Απορριμμάτων Ηλείας Α.Ε.» με μετόχους τις εταιρίες ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε και παρά τις δύσκολες  συνθήκες εργασίας και μετακίνησης, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο ενώ η συνολική διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης ανέρχεται σε 27 χρόνια.

Άποψη της Μονάδας Μηχανικής Επεξεργασίας στη Μ.Ε.Α. Ηλείας (C) ΑΒΑΞ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Η επεξεργασία των παραγόμενων σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων θα είναι τόσο μηχανική για την ανάκτηση εμπορεύσιμων ανακυκλώσιμων προϊόντων (όπως χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά, γυαλί, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα) όσο και βιολογική για την επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου, καθώς και εδαφικού υλικού κόμποστ τύπου Α (Compost Like Output ή CLO).

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση αποτελείται κυρίως από κλειστά βιομηχανικά κτίρια. Συγκεκριμένα στην μονάδα υπάρχουν μονάδες ζύγισης και ελέγχου, υποδοχής και μηχανικής επεξεργασίας, βιολογικής επεξεργασίας, ωρίμανσης και ραφιναρίας, ενώ οι κτιριακές υποδομές του έργου λειτουργούν σε συνθήκες αρνητικής πίεσης για την αποτροπή έκλυσης οσμών και σκόνης στην ατμόσφαιρα, αλλά και διασποράς απορριμμάτων στο περιβάλλον.

Μάλιστα, η μονάδα έχει όλες τις προδιαγραφές για να είναι σε θέση μελλοντικά να εξυπηρετήσει και πρόσθετα ειδικά ρεύματα αποβλήτων που θα προκύψουν, όπως για παράδειγμα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας και να αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ανάλογες προσθήκες ή αναβαθμίσεις του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Άποψη της Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας στη Μ.Ε.Α. Ηλείας (C) ΑΒΑΞ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Σχετικά με τα οφέλη της επένδυσης, χάρη στις τεχνολογικά καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις που έχουν υιοθετηθεί για την αξιοποίηση των αποβλήτων σε όλα τα στάδια επεξεργασίας, η εγκατάσταση έχει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την τοπική κοινωνία.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, μειώνονται σε 39% τα υπολείμματα που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή, επιτυγχάνεται η εκτροπή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής σε ποσοστό 73%, ενώ ταυτόχρονα παράγονται ανακυκλώσιμα προϊόντα σε ποσοστό 35% επί της εισερχόμενης ποσότητας ανακυκλώσιμων υλικών στη μονάδα.

Επιπλέον, λόγω της φωταγώγηση της εγκατάστασης αποκλειστικά με χρήση λαμπτήρων led νέας τεχνολογίας, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 200 MWh τον χρόνο, ενώ η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συμβάλλει στη μείωση του ετήσιου ανθρακικού αποτυπώματος κατά περίπου 2.600 τόνους ισοδύναμης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα.

Όσον αφορά στην συνεισφορά της  μονάδας στην τοπική κοινωνία, τα οφέλη χαρακτηρίζονται εξίσου σημαντικά.

Συγκεκριμένα, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες υποδομές του γειτονικού χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, εξασφαλίζεται η οριστική επίλυση του προβλήματος διαχείρισης απορριμμάτων, εξέλιξη που με τη σειρά της θα δώσει πνοή στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς.

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, η κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης δημιούργησε περισσότερες από 50 μόνιμες θέσεις απασχόλησης σε εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό.

Επίσης, εκτός από το γεγονός, ότι η μονάδα  αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμβάλλει καθοριστικά και στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας, του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων και της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (C) ΑΒΑΞ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας, η υποδοχή των απορριμμάτων γίνεται εντός κλειστού κτιρίου σε τάφρους επαρκούς χωρητικότητας για την προσωρινή αποθήκευσή τους. Στη συνέχεια μεταφέρονται στη μονάδα μηχανικής επεξεργασίας όπου με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων με στόχο την παραγωγή τριών ρευμάτων:

  • Ανακυκλώσιμων υλικών: Πρόκειται για διάφορες κατηγορίες πλαστικών (PET, PP, HDPE), μέταλλα σιδηρούχα και μη, χαρτόνι τα οποία δεματοποιούνται και αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγασμένο χώρο, έως ότου διατεθούν στην αγορά
  • Οργανικού κλάσματος: Αυτό οδηγείται στα κελιά βιολογικής επεξεργασίας
  • Υπόλειμμα: Το κλάσμα των απορριμμάτων το οποίο δεν μπορεί να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία οδηγείται προς ταφή στον γειτονικό χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων

Όσον αφορά τη βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων, αυτή πραγματοποιείται με την τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης αρχικά και στη συνέχεια της κομποστοποίησης.

Ειδικότερα, η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης πραγματοποιείται μέσα σε ειδικά σχεδιασμένους αντιδραστήρες. Από τη διεργασία παράγεται βιοαέριο, υψηλής περιεκτικότητας σε μεθάνιο το οποίο αξιοποιείται σε μηχανή συμπαραγωγής για την τελική παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Μάλιστα, πριν οδηγηθεί στη μηχανή συμπαραγωγής, το βιοαέριο υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα διάβρωσης και εκπομπής ανεπιθύμητων ρύπων κατά την καύση του στη μηχανή συμπαραγωγής.

Στη συνέχεια, το χωνεμένο υλικό μεταφέρεται στα κελιά κομποστοποίησης, όπου πραγματοποιείται η κομποστοποίηση του υλικού υπό αερόβιες συνθήκες.

Με την ολοκλήρωση της διεργασίας το υλικό οδηγείται στο χώρο ωρίμανσης και προσωρινής αποθήκευσης στον οποίο αναδεύεται σε τακτική βάση με στόχο την ολοκλήρωση των διεργασιών και την ωρίμανσή του.

Τέλος, το υλικό οδηγείται σε διατάξεις μηχανικής μετεπεξεργασίας για ραφινάρισμα και διαχωρισμό του κομποστοποιημένου υλικού από ξένες προσμίξεις και προκύπτει η  παραγωγή τελικού υλικού τύπου κόμποστ.