Την έγκριση χρηματοδότησης 56 επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και  της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης είναι 9,95 εκ ευρώ και αφορά 47 επενδυτικά σχέδια, στο καθεστώς της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ύψους  8.007.001,19   € και 9 επενδυτικά σχέδια, στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας», ύψους 1.942.542,00   € .   
Όπως ανέφερε ο Γιώργος Κασαπίδης η Περιφερειακή Αρχή «θα συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της θέσης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας  κάθε διαθέσιμο σχετικό πρόγραμμα και διεκδικώντας  όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους».