Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΕ υπέγραψε σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2021, σύμβαση εκτέλεσης έργου με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου “Αναδιαρρύθμιση-Ανακαίνιση-Αναβάθμιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του ΓΝΑ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ””.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση. Το συνολικό ποσό της αμοιβής για πλήρη και περαιωμένη εργασία και παράδοση του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο κατ’ αποκοπήν τίμημα του 1.850.000 ευρώ, πλήρως απαλλασσόμενου από ΦΠΑ.

Το χρονικό διάστημα αποπεράτωσης του έργου καθορίστηκε στις 270 ημερολογιακές ημέρες από τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης.