Επενδυτικά σχέδια ύψους 1 δισ. ευρώ βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης ή προέγκρισης, επισημαίνει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Έθνος» ο Χρήστος Στάικος, πρόεδρος της Enterprise Greece, του εθνικού φορέα για την προώθηση των επενδύσεων και της εξωστρέφειας.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο κ. Στάικος, είναι στα «σκαριά» νέες συμφωνίες σε τομείς, όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και το εμπόριο. Εκτός των κλάδων αυτών, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα αγροδιατροφικά προϊόντα.

Όπως σημειώνει ο κ. Στάικος, απαντώντας στα ερωτήματα της εφημερίδας σχετικά με τη λειτουργία της Enterprise Greece τα τελευταία 2,5 χρόνια, «μέλημά μας είναι η διαρκής αναβάθμιση του Οργανισμού στην κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός σύγχρονου και αξιόπιστου φορέα εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο αυτό, βελτιώνουμε την επιχειρησιακή λειτουργία, δημιουργούμε νέα εταιρική ταυτότητα, εκσυγχρονίζουμε τις υπηρεσίες, κάνουμε αξιολόγηση του προσωπικού, προτείνουμε την ένταξη του ΑΣΕΠ στη διαδικασία προσλήψεων, δρομολογούμε την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και σχεδιάζουμε με το υπουργείο Εξωτερικών ένα ενιαίο portal εξωστρέφειας, σε συνδυασμό με ένα αναβαθμισμένο help desk».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «άλλωστε, έχουμε αυξήσει τις ενέργειές μας τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων όσο και για την προώθηση των εξαγωγών, εντάσσοντας νέους κλάδους, προσεγγίζοντας νέες αγορές, υλοποιώντας περισσότερες και νέες δράσεις, διαμορφώνοντας νέα εργαλεία».