Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αύξησε τις επενδύσεις της στην Ελλάδα το 2020 για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού και για να δημιουργήσει τα θεμέλια για ανάκαμψη με έμφαση στην οικοδόμηση πιο ισχυρών οικονομιών.

Συνεχίζοντας την υποστήριξή της στην ελληνική οικονομία και το 2020, η Τράπεζα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της, επένδυσε 797 εκατομμύρια ευρώ σε 17 έργα, έναντι 571 εκατομμυρίων ευρώ σε 13 έργα το 2019, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις πέντε πρώτες χώρες επενδύσεων της EBRD για την περσινή χρονιά.

Η Andreea Moraru, Επικεφαλής της EBRD για την Ελλάδα, δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που συμβάλλουμε στην ισχυρή αντιμετώπιση της κρίσης, υποστηρίζοντας την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, βοηθώντας τις τοπικές επιχειρήσεις εντοπίζοντας τις ανάγκες τους και διευκολύνοντας τη μετάβαση σε πιο πράσινες οικονομικές δραστηριότητες».

Η Τράπεζα χορήγησε δάνειο ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ στη ΔΕΗ. Η πιστωτική διευκόλυνση θα υποστηρίξει τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της ΔΕΗ σε μια περίοδο μεταβλητότητας πληρωμών από τους πελάτες μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Θα ενισχύσει επίσης την ανθεκτικότητα του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολό του, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα των βασικών προμηθειών κοινής ωφελείας και διατηρώντας το μομέντουμ προς μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Η EBRD αύξησε επίσης τις προσπάθειές της για υποστήριξη του ελληνικού ιδιωτικού τομέα επενδύοντας 57,5 ​​εκατομμύρια ευρώ στην επιτυχή έκδοση του επταετούς ομολόγου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ΑΠΕ, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.

Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί την μεγαλύτερη έκδοση  ομολόγων που έχει εισαχθεί μέχρι σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την πρώτη εταιρική έκδοση στη χώρα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση εξασφαλισμένων εμπορικών δανείων με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και  μειωμένο κόστος χρηματοδότησης, επιτρέποντας έναν εταιρικό μετασχηματισμό που θα βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Διευκολύνοντας τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Τράπεζα λάνσαρε τη νέα πρωτοβουλία “Just Transition” που συνδέει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα με την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Ένα από τα πρώτα έργα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η επένδυση ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ στην επιτυχή έκδοση Ευρωομολόγου από τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) για την υποστήριξη ενός νέου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ελλάδα, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ηλιακής ενέργειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη μέχρι σήμερα.

Το συνολικό κεφάλαιο των 100 εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκε θα επιτρέψει στα ΕΛΠΕ να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή 18 ηλιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με συνολική ισχύ 204 MW στην Κοζάνη, την πιο εξαρτώμενη από τον άνθρακα περιοχή της χώρας. Το ηλιακό πάρκο θα κατασκευαστεί κοντά σε υπάρχοντες λιγνιτικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας που καταργούνται σταδιακά και αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 320.000 τόνους ετησίως.

Επιπρόσθετα, η EBRD επένδυσε 50 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, συνδυάζοντας την υποστήριξη για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και την πράσινη οικονομία στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου από ελληνικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Μαζί με άλλους επενδυτές, η EBRD επένδυσε σε συναλλαγή τιτλοποίησης ύψους 186,4 εκατομμυρίων ευρώ για μισθώσεις αυτοκινήτων, που προήλθε από την Olympic Εμπορική και Τουριστική Επιχείρηση Α.Ε., την ηγέτιδα εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων στην Ελλάδα και κύριο δικαιοδόχο της παγκόσμιας εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων Avis Budget Group.

Η συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την αγορά τιτλοποιήσεων στη χώρα, καθώς είναι η μεγαλύτερη έκδοση που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα στην Ελλάδα εκτός του τραπεζικού τομέα και η πρώτη τιτλοποίηση ενεργητικού στον τομέα της μίσθωσης αυτοκινήτων στη χώρα με βιώσιμο και πράσινο επενδυτικό χαρακτήρα.

Μέρος των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί από την Avis για τον εκσυγχρονισμό του στόλου της με ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα χαμηλότερων εκπομπών CO2, βοηθώντας την εταιρεία να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Στα τέλη του 2020, η EBRD ένωσε τις δυνάμεις της με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να δημιουργήσει έναν νέο μηχανισμό ωρίμανσης και παρακολούθησης έργων σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών.

Η Τράπεζα θα διαχειρίζεται τον μηχανισμό, ο οποίος θα παρέχει υψηλής ποιότητας, προετοιμασία έργων με επίκεντρο τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποστήριξης πολιτικών δραστηριοτήτων και θεσμικής ενίσχυσης που σχετίζονται με τον τομέα των υποδομών στην Ελλάδα. Το Υπουργείο θα χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες του μηχανισμού με 20 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα θα αφορούν κυρίως τον τομέα των κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευση και υγεία), τις βιώσιμες αστικές υποδομές και τη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων.

Συνεχίζοντας τις ζωτικής σημασίας εμπορικές ροές, η Τράπεζα παρείχε πιστωτική διευκόλυνση factoring ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στην ABC Factors στο πλαίσιο του Προγράμματος Διευκόλυνσης Εμπορίου (TFP). Βάσει της καλής συνεργασίας της EBRD με την Alpha Bank, τη μητρική εταιρεία της ABC Factors, η διευκόλυνση θα επιτρέψει στη θυγατρική εταιρεία factoring να επεκτείνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των τοπικών εταιρικών πελατών παρέχοντας χρηματοδότηση για εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές factoring. Η Ελλάδα παραμένει η πιο ενεργή χώρα της EBRD στο πλαίσιο του TFP, με συναλλαγές ύψους σχεδόν 320 εκατομμυρίων ευρώ το 2020. 

Το 2020, η EBRD ξεκίνησε 41 νέα συμβουλευτικά έργα με ελληνικές ΜμΕ σε διάφορους τομείς, όπως στρατηγικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό, μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό εμπόριο, λειτουργική αποδοτικότητα, οικονομική διαχείριση και ψηφιοποίηση. Οργάνωσε επίσης πέντε online σεμινάρια επιμόρφωσης σχετικά με εξαγωγές, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 επαγγελματίες. Η χρηματοδότηση από δωρητές, την Ελληνική Δημοκρατία καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ήταν καθοριστικής σημασίας.

Η εταιρεία Παπουτσάνης, μία κορυφαία ελληνική βιομηχανία κατασκευής σαπουνιών και καλλυντικών, έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Blue Ribbon της EBRD, το οποίο συνδυάζει επιχειρηματικές συμβουλές και χρηματοδότηση για εταιρείες που ξεχωρίζουν για την ηγετική τους θέση στην αγορά και την υψηλή αναπτυξιακή δυναμική τους.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της EBRD ενέκρινε μια νέα στρατηγική για την Ελλάδα, η οποία θα καθοδηγήσει τις επενδύσεις και την πολιτική που εφαρμόζει η Τράπεζα στη χώρα κατά τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η EBRD ανταποκρίθηκε στην πανδημία του κορονοϊού με επενδύσεις ρεκόρ ύψους 11 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020 μέσω 410 έργων σε όλες τις χώρες που επενδύει. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 10% στις ετήσιες επενδύσεις σε σχέση με το 2019, όταν οι επενδύσεις της Τράπεζας ανήλθαν σε 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση 452 έργων.