Η Enterprise Greece ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των δράσεών της για το 2020, μιας χρονιάς - ορόσηµο για την παγκόσµια οικονοµία που επηρεάστηκε καταλυτικά από τις επιπτώσεις της πανδηµίας και δηµιούργησε σηµαντικές προκλήσεις για το επιχειρείν.

H Εταιρεία διαχειρίστηκε με επιτυχία τα νέα δεδομένα και συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της σε επενδυτές και εξαγωγείς απρόσκοπτα όπως προκύπτει και από τον απολογισμό της.

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον  και τις άμεσες επιπτώσεις της πανδημίας και στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, το ενδιαφέρον που καταγράφηκε ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, γεγονός που αποδεικνύει την δυναμική της ελληνικής οικονομίας και των ευκαιριών που προσφέρει. To 2020, η Enterprise Greece κατήρτισε 70 νέες επενδυτικές προτάσεις για ενδιαφερόμενους ξένους επενδυτές, υποστήριξε 47 επενδυτικά σχέδια που αναμένεται να δημιουργήσουν τουλάχιστον 6,000 νέες θέσεις εργασίας και συνέδραμε σε εμβληματικές συμφωνίες όπως η Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας με την Next.e.GO Mobile SE και το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Volkswagen για την υλοποίηση του smart and sustainable island στην Αστυπάλαια.  Επίσης, η Enterprise Greece αξιολόγησε 14 νέα έργα στρατηγικών επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα δημιουργήσουν 2,057 νέες θέσεις εργασίας, ένα αποτέλεσμα που υπερβαίνει το άθροισμα των στρατηγικών επενδύσεων των ετών 2015-2019.

Καθοριστική ήταν η στήριξη που παρείχε και στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις με μια σειρά νέων ψηφιακών εργαλείων όταν  οι παραδοσιακές προωθητικές ενέργειες  όπως λ.χ. η συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν, τα οποία αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά αφού οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση τη χρονιά που πέρασε. Η εταιρεία προχώρησε σε αλλαγή του οργανωτικού της μοντέλου προς μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση και εστίασε σε νέες υπηρεσίες. Σε κάθε κατηγορία δράσεων υποστήριξης που προσέφερε - πληροφόρηση, προβολή και εκπαίδευση – συμμετείχαν κατά μέσο όρο 1000 επιχειρήσεις, ενώ σε 77 εξατομικευμένες συνεδρίες, υποστηρίχθηκαν αντίστοιχες νέες εξαγωγικές επιχειρήσεις.  Αναπτύχθηκαν στρατηγικές συμμαχίες με φορείς και εταιρείες παγκόσμιας κλίμακας, όπως η eBay, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε 182 εκατομμύρια πιθανούς αγοραστές και σε 190 αγορές παγκοσμίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ εγκαινιάσθηκαν νέα εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων στον κλάδο νέων τεχνολογιών με διεθνείς φορείς, όπως η US-MAC, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Silicon Valley. 

Η θετική προβολή της Ελλάδας, καθώς και η διασφάλιση της παρουσίας της σε σημαντικά κέντρα αποφάσεων της Ευρώπης, η  διοργάνωση εκθέσεων σε ψηφιακό περιβάλλον και τα διαδικτυακά σεμινάρια για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η εστίαση σε εξειδικευμένες δράσεις και ψηφιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι μερικές ακόμη από τις δράσεις που η Enterprise Greece έχει προγραμματίσει για το 2021.