Επενδυτικό συνέδριο με τίτλο: «Reinventing Greece through Investments in Innovation» («Επανεφεύρεση της Ελλάδας μέσω Επενδύσεων στην Καινοτομία»), διοργανώνουν ο ΣΕΒ και οι Innovative Greeks, διαδικτυακά την Τετάρτη, 1η Δεκεμβρίου 2021, στις 14:30.

Στο επενδυτικό συνέδριο 27 σημαντικές προσωπικότητες από Ελλάδα και εξωτερικό -επιχειρηματίες, επενδυτές, CEOs, κ.α.-  θα συζητήσουν για το πώς το οικοσύστημα στην Ελλάδα θα μπορέσει να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, μέσω ξένων επενδύσεων σε καινοτομία υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετάσχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της έρευνας «Talent-led Digital & Innovation FDI in Greece» που υλοποίησε ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Accenture.   

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, καθώς η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην Ελλάδα αποκαθίσταται, η χώρα σημειώνει ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία στην προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων και σημαντικών πόρων για τεχνολογία και καινοτομία. Οι επενδυτές αναγνωρίζουν τις επενδυτικές δυνατότητες της Ελλάδας, αλλά το επενδυτικό «ταξίδι» βρίσκεται ακόμη στην αρχή. Η Ελλάδα χρειάζεται να ενισχύσει περαιτέρω το προφίλ της ως κορυφαίου επενδυτικού προορισμού. Ειδικά όσον αφορά στη στρατηγική της για τις ξένες επενδύσεις στην καινοτομία και την τεχνολογία, η χώρα χρειάζεται να βελτιώσει και να προωθήσει δράσεις για την προσέλκυση επενδύσεων με πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της οικονομίας.

Η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι ζωτικής σημασίας. Πολλά μπορούν να επιτευχθούν όταν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη συστηματική επανατοποθέτηση της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού για την καινοτομία και την τεχνολογία. Οι ξένες επενδύσεις τεχνολογίας επιταχύνουν την καινοτομία, ενισχύουν τις δεξιότητες και την τεχνολογία και βελτιώνουν τη μακροπρόθεσμη ικανότητα της Ελλάδας να διεισδύσει σε μεγαλύτερα τομεακά οικοσυστήματα. Η επέκταση του χαρτοφυλακίου διεθνών επενδύσεων με επενδύσεις έντασης τεχνολογίας από παγκόσμιες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας θα βοηθήσει τη χώρα να ενισχύσει το οικοσύστημα καινοτομίας της με νέα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης, κέντρα Αριστείας, αυξημένη ζήτηση για τοπικά και διεθνή ταλέντα, ταχύτερη αναβάθμιση, καθώς και ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές δευτερογενείς επιπτώσεις. 

Στο επενδυτικό συνέδριο παγκόσμιοι επιχειρηματικοί ηγέτες, επενδυτές και ηγέτες του κλάδου της καινοτομίας και τεχνολογίας θα μοιραστούν τις γνώσεις τους από την εμπειρία των δικών τους διεθνών εταιρικών επενδύσεων, θα εξηγήσουν τι τους έκανε την Ελλάδα ελκυστική και θα συζητήσουν τρόπους περαιτέρω βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος και θα επιχειρήσουν να δώσουν απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις, όπως:
      - Ποιοι είναι οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις;
      - Ποιες είναι οι εμπειρίες από επενδυτές στην Ελλάδα;
      - Τι πρέπει να γίνει για να προωθηθούν οι ξένες επενδύσεις στην καινοτομία και την τεχνολογία στην Ελλάδα;
      -  Ποιοι κλάδοι οδηγούν την επενδυτική απήχηση της Ελλάδας;