Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από χθες Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, έθεσε το υπουργείο Ναυτιλίας το νομοσχέδιο για τις υποπαραχωρήσεις δραστηριοτήτων στους 10 Οργανισμούς Λιμένων που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ.

Το υπουργείο Ναυτιλίας καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. H προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμενικών δραστηριοτήτων από ιδιώτες, ενώ αποτελεί προϊόν μεθοδικής συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Υπουργείο Οικονομικών και το ΤΑΙΠΕΔ συμβάλλοντας στον πλέον επωφελή για το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας.

Ο κάθε οργανισμός λιμένος διατηρεί το δικαίωμα υποπαραχωρήσεων, αλλά το δικαίωμα εξουσίας και διάθεσης περιέρχεται στο ΤΑΙΠΕΔ. Το Ταμείο μετά από πρόταση εξειδικευμένων συμβούλων αξιολογεί τον επωφελέστερο τρόπο αξιοποίησης των δραστηριοτήτων στα λιμάνια. Την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος έχει η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων.

Με την προτεινόμενο ρύθμιση τίθενται επίσης προς διαβούλευση λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορούν στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πρόσληψης Πλοηγών, σε επείγουσες τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 (Α' 92) σε συνάρτηση με την επικείμενη εφαρμογή του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών αλλά και με την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.

Επίσης, σε επέκταση αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο σύνολο της νησιωτικής επικράτειας, πλην νήσου Κρήτης, για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά, αλλά και σε αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.) της Επικράτειας και του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.- Μ. Μακεδονίας.

Σε βελτίωση του π.δ. 31/2018 αναφορικά με τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της ναυτεργατικής νομοθεσίας, με πρόβλεψη υποχρεωτικής ανασύστασης ναυτολογίου των πλοίων και ηλεκτρονικής πληρωμής ναυτικών δια τραπέζης για την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σε αναμόρφωση διατάξεων αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.