Σε παράταση της καταληκτικής προθεσμίας που μπορεί κάποιος να εκδηλώσει επίσημα ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι επενδυτές θα μπορούν έως τις 23 Μαρτίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό, που αφορά το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. Πρόκειται για την εταιρεία η οποία θα δημιουργηθεί μετά τη μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών και την απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων της ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου)

Σήμερα, μέτοχοι της ΔΕΠΑ είναι το ΤΑΙΠΕΔ και τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), με ποσοστά 65% και 35% αντίστοιχα. Μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της, η ΔΕΠΑ θα μετονομαστεί σε ΔΕΠΑ Εμπορίας και θα διατηρεί είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών της το σύνολο των δραστηριοτήτων προμήθειας και εμπορίας. Το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ενώ τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35%.

Το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ έχουν προχωρήσει στη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο προτιμητέος επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει και τις μετοχές που κατέχουν τα ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, αποκτώντας έτσι το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας.