Τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουμε όλοι για την αειφόρο ανάπτυξη και το μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα έως το 2050 για μια ευρωπαϊκή οικονομία που δεν επιβαρύνει το κλίμα επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Ριχάρδος Λαμπίρης, μιλώντας χθες, στην ενότητα «Sustainable Blue Growth: Shipping and Ports» στο πλαίσιο του «8th Annual International Conference on Sustainable Development».

Ο κ. Λαμπίρης τόνισε ότι το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων προσφέρει την ευκαιρία για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας (π.χ. τουρισμός, μεταφορές και ενέργεια) και «πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας να στηρίξουμε την προσπάθεια της χώρας για επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης». Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε κάθε προσπάθεια και συμμετοχή προς την κατεύθυνση ενός βιώσιμου μέλλοντος, όσο μικρή ή μεμονωμένη κι αν είναι.

Για το ΤΑΙΠΕΔ το ταξίδι για την αειφορία ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να υιοθετήσει βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) επί περιβαλλοντικών θεμάτων και την παρακολούθηση του επιπέδου ετοιμότητας του χαρτοφυλακίου όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις του. Όπως επισήμανε ο κ. Λαμπίρης, μετά από εκτεταμένη εργασία για τον καθορισμό βασικών KPIs, το Ταμείο συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) που παρείχε την απαραίτητη χρηματοδότηση και μοναδική εμπειρία, την Global Sustain ως τεχνικό και συμβουλευτικό ειδικό και την Think Plus που ανέλαβε την ψηφιακή προσαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων.

«Το ESG Rating Tool βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων των μεγάλων χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών ιδρυμάτων, όπως η EBRD», σημείωσε ο κ. Λαμπίρης.

Ένας από τους κλάδους όπου μπορεί να αξιοποιηθεί το ESG Rating Tool είναι οι λιμένες, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης και μαζί με τη γεωστρατηγική θέση και τον ρόλο τους στην αλυσίδα συνδυασμένων μεταφορών βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Το ESG Rating Tool του ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί εργαλείο για τις λιμενικές αρχές, ώστε να αναπτύξουν τις στρατηγικές αειφορίας, να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους και να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου τόνισε ότι «αυτήν τη στιγμή εργαζόμαστε για την υιοθέτηση του ESG Rating Tool από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου μας και την ενσωμάτωση του στη λειτουργία του Ταμείου, ενώ ελπίζουμε αυτή η πρωτοβουλία να αξιοποιηθεί και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα».

Επιπλέον, μπορεί να θέσει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός πλαισίου για την ταξινόμηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των πράσινων επενδύσεων στη χώρα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (EU Taxonomy), κάτι που θα διευκολύνει τη ροή κεφαλαίων με θετικό περιβάλλον και κοινωνικό αποτύπωμα, όπως ανέφερε σχετικά.

Συνεργασίες

Το ΤΑΙΠΕΔ επιθυμεί να προωθήσει τέτοιες καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες που θα λειτουργήσουν ως προπομποί και θα δώσουν την απαραίτητη δυναμική για την ευρύτερη εφαρμογή τους, αλλά και την διαμόρφωση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, όπου αυτό απαιτείται.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοίνωσε ο κ. Λαμπίρης, το Ταμείο συνεργάζεται με το ελληνικό δίκτυο της Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για την Κλιματική Αλλαγή (EIT Climate-KIC), που δημιουργήθηκε υπό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) της ΕΕ, με στόχο την μετάβαση της Ευρώπης σε ένα αειφόρο μέλλον, ιδιαίτερα σε σχέση με την προώθηση της πράσινης καινοτομίας και των αρχών της κυκλικής οικονομίας στα λιμάνια του χαρτοφυλακίου του ΤΑΙΠΕΔ.

Επιπλέον, το ΤΑΙΠΕΔ συνεργάζεται με το SDSN Greece που περιλαμβάνεται στο Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (SDSN), ένα παγκόσμιο δίκτυο που εντοπίζει επιστημονικές και άμεσα υλοποιήσιμες λύσεις για την Κλιματική Αλλαγή και την ευρύτερη εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το Ταμείο μετέχει στην πρωτοβουλία σχετικά με τη Βιώσιμη Ναυτιλία και Βιώσιμα Λιμάνια, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι μεταξύ άλλων και διοικήσεις των λιμένων του χαρτοφυλακίου, ενισχύοντας έτσι τον διάλογο που ήδη έχει αναπτύξει μαζί τους γύρω από τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης.