Οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου θα έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους να μελετήσουν το εγχείρημα, ύστερα από την χρονική παράταση που έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Η διαγωνιστική διαδικασία για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ Α.Ε.) προβλέπει την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού τουλάχιστον 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στον ΟΛΗ έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν δικαίωμα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Ύστερα από σημερινή απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται για την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου.

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφερόντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Στον διαγωνισμό αξιοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ενεργούν οι «Deloitte Business Solutions - Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, οι «Your Legal Partners - Δρακόπουλος & Βασαλάκης - Αλεξίου Κοσμόπουλος» ως νομικός σύμβουλος, το «Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε.» ως τεχνικός σύμβουλο και η εταιρεία «Port Consultants Rotterdam B.V.» ως εμπορικός σύμβουλος.