Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Ο ρόλος του μηχανισμού αναφορών (whistleblowing) στην αντιμετώπιση του κινδύνου απάτης και διαφθοράς» διοργάνωσαν την Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Υπερταμείο.

Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη από τις διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Ελέγχου όλων των θυγατρικών του Υπερταμείου. Στόχος της ημερίδας ήταν ενημέρωση των στελεχών για τα νέα δεδομένα και πολιτικές στα ζητήματα εταιρικής διαφάνειας, καθώς και οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.  

Κατά την εισήγησή του, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης τόνισε ότι η διασφάλιση ασφαλών και αξιόπιστων εσωτερικών και εξωτερικών διαύλων αναφορών, είναι δομικό στοιχείο για την εμπέδωση κουλτούρας ανοικτότητας και λογοδοσίας στο επίπεδο κάθε φορέα. Είναι απαραίτητο να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τους υπαλλήλους που θέλουν να αναφέρουν φαινόμενα παραβατικών συμπεριφορών.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Διοικητή και τα στελέχη της ΕΑΔ για τη σύμπραξη και τη συνεργασία.

Μίλησαν επίσης η κ. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ΕΑΔ, ο κ. Νικόλαος Μπούρτζινος, Προϊστάμενος του Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων, της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων ΕΑΔ, ο κ. Νίκος Δημόπουλος, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Υπερταμείου και ο κ. Γιάννης Αντωνίου, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του Υπερταμείου.

Κατά την ημερίδα ανακοινώθηκε η δημιουργία ενός νέου συστήματος διαχείρισης αναφορών για παράτυπες και ανάρμοστες συμπεριφορές (whistleblowing system), το οποίο θα λειτουργεί από τις αρχές του 2022. Το νέο σύστημα θα συμβάλει καθοριστικά στην ενημέρωση και την πρόληψη από σχετικά περιστατικά.  Πρόκειται για μία διεθνή πρακτική που περιλαμβάνει αποτελεσματικούς και ασφαλείς δίαυλους αναφοράς για το Υπερταμείο και τις θυγατρικές του. Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες των εταιρειών να γνωστοποιούν άμεσα περιπτώσεις που πλήττουν την εταιρική φήμη, έχοντας φυσικά, ως βασική αρχή, την προστασία της ταυτότητας  και της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των προσώπων που προβαίνουν σε τέτοιες αναφορές.

Το νέο σύστημα αποτελεί τον απαραίτητο μηχανισμό, στο πλαίσιο μιας νέας κουλτούρας μηδενικής ανοχής σε παρατυπίες ή ανάρμοστες συμπεριφορές και ενθαρρύνει την αντιμετώπισή τους μέσα από σύγχρονες προσεγγίσεις.