Άνοδο 65,5% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας REVOIL ΑΕΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα κλείνοντας στα 0,91 εκατ. ευρώ έναντι 0,55 εκατ. ευρώ το 2018.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κερδοφορία ενισχύθηκε από τη σημαντική άνοδο των πωλούμενων όγκων στο πετρέλαιο θέρμανσης, την προώθηση μείγματος προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια και δευτερευόντως την άνοδο των τιμών των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Οι πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν στα 187,03 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 από 178,39 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,8%.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της εταιρίας ανήλθαν στα 210,1 εκατ. λίτρα, έναντι 197,9 εκατ. λίτρα το 2018, εμφανίζοντας αύξηση 6,2% περίπου.

Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης κατέγραψαν απώλειες 4%, οι βενζίνες 11% και το πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική άνοδο 24% περίπου.

Το μικτό κέρδος της εταιρίας ανήλθε στα 6,35 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 5,76 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 2,47 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019 έναντι 2,03 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 21,7%.