Στα 169,11 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της εταιρείας REVOIL το πρώτο τρίμηνο του 2020 από 187,03 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,58%.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της εταιρείας ανήλθαν στα 202 εκατ. λίτρα, έναντι 210,1 εκατ. λίτρα το 2019, εμφανίζοντας μικρή μείωση 3,9% περίπου. Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης κατέγραψαν άνοδο 5%, του marine 51% ενώ οι βενζίνες και το πετρέλαιο θέρμανσης εμφάνισαν πτώση κατά 10,5% και 12% αντίστοιχα.

Το μικτό κέρδος της εταιρίας ανήλθε στα 6,32 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 6,35 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 2,21 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020 έναντι 2,47 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση 10,53%. Σε επίπεδο κερδών προ φόρων η εταιρεία έκλεισε στα 0,78 εκατ. ευρώ έναντι  0,91 εκατ. ευρώ το 2019. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου στόχου της για σταδιακή μείωση του τραπεζικού της δανεισμού, η εταιρεία το πρώτο τρίμηνο του 2020 μείωσε τα τραπεζικά της δάνεια κατά 1 εκατ. ευρώ.