Άνοδο 16% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας REVOIL ΑΕΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα κλείνοντας στα  1,67 εκατ. ευρώ έναντι 1,44 εκατ. ευρώ το 2019. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, η κερδοφορία ενισχύθηκε κυρίως από την σημαντική άνοδο κατά 42% των πωλούμενων όγκων στο πετρέλαιο θέρμανσης και την προώθηση προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και marine) της εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν στα 392 εκατ. λίτρα έναντι 370,24 εκατ. λίτρα το 2019 εμφανίζοντας άνοδο 5,87%. Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης κατέγραψαν σημαντική άνοδο 42% περίπου, το marine 5,3% ενώ απώλειες 1,9% εμφάνισαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης και 17,6% οι βενζίνες

Η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών των καυσίμων το πρώτο εξάμηνο του 2020 με την μέση τιμή του πετρελαίου να καταγράφει απώλειες 35,7% (42,35 δολ./βαρέλι έναντι 65,9 δολ./βαρέλι το πρώτο μισό του 2019), οδήγησε τις πωλήσεις τις εταιρείας χαμηλότερα οι οποίες έκλεισαν στα  299,51 εκατ. ευρώ από 348,32 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας μείωση 14% παρά το γεγονός ότι οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων της εταιρείας στο ίδιο διάστημα κινήθηκαν υψηλότερα.  

Το μικτό κέρδος της εταιρείας ανήλθε στα 12,57 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 12,37 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.  

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν με οριακή άνοδο στα 5,38 εκατ. ευρώ έναντι 5,35 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019.  

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου στόχου της για σταδιακή μείωση του τραπεζικού της δανεισμού, η εταιρεία το πρώτο εξάμηνο του 2020 μείωσε τα τραπεζικά της δάνεια κατά 1,4 εκατ. ευρώ.