Άνοδο κατά 23% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων της Revoil ΑΕΕΠ το εννεάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα κλείνοντας στα  2,38 εκατ. ευρώ έναντι 1,94 εκατ. ευρώ το 2019. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, η κερδοφορία ενισχύθηκε από τη σημαντική άνοδο των πωλούμενων όγκων στο πετρέλαιο θέρμανσης τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, την προώθηση των εμπλουτισμένων καυσίμων "revolution" και τη σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.  

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της εταιρείας ανήλθαν στα 543,3 εκατ. λίτρα, έναντι 533,5 εκατ. λίτρα το 2019, εμφανίζοντας αύξηση 1,8% περίπου. Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης κατέγραψαν σημαντική άνοδο 42%, ενώ απώλειες 1,8% εμφάνισαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης, 12% οι βενζίνες και 11,1% το marine. Η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών των καυσίμων το εννεάμηνο του 2020 με την μέση τιμή του πετρελαίου να καταγράφει απώλειες 33,8% (42,70 δολ./βαρέλι έναντι 64,5 δολ./βαρέλι το 2019), οδήγησε τις πωλήσεις τις εταιρείας χαμηλότερα οι οποίες έκλεισαν στα 426,72 εκατ. ευρώ από 508,39 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας μείωση 16% παρά το γεγονός ότι οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων της εταιρείας στο ίδιο διάστημα κινήθηκαν υψηλότερα.  

Το μικτό κέρδος της εταιρείας ανήλθε στα 18,51 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 18,56 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 7,58 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 έναντι 7,41 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 2,3%.  

Η Revoil, στο δύσκολο περιβάλλον της πανδημίας, συνέχισε να αυξάνει την κερδοφορία της προσθέτοντας ένα ακόμα κερδοφόρο τρίμηνο (+ 710 χιλ. ευρώ) προχωρώντας προς την ολοκλήρωση της χρήσης. Εστιάζοντας στο τρίτο τρίμηνο του 2020, οι πωλούμενοι όγκοι σε καύσιμα κίνησης παρά την περιορισμένη τουριστική δραστηριότητα κινήθηκαν ελαφρώς μειούμενοι (λιγότερο από 2%) σε σύγκριση με το περυσινό αντίστοιχο τρίμηνο, με τον μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο να καταγράφεται στα ναυτιλιακά καύσιμα (-30%) τα οποία όμως αντιπροσωπεύουν μόνο το 11,3% των συνολικών πωλούμενων ποσοτήτων του τριμήνου.  

Σε ό,τι αφορά τη δανειακή θέση της εταιρείας στο ίδιο διάστημα, η Revoil συνέχισε να ακολουθεί πιστά το συμφωνηθέν με τις συνεργαζόμενες τράπεζες πρόγραμμα αποπληρωμής των δανείων της όπου προέβη στο τρίτο τρίμηνο σε αποπληρωμές δανείων ποσού 210 χιλιάδων ευρώ και συνολικά 1,7 εκατ. στο εννεάμηνο. Οι μεταβολές συνολικά στην χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας στο τρίτο τρίμηνο της χρήσης ήταν στο πλαίσιο της λειτουργίας της Revoil και δεν έχουν επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από την πορεία της πανδημίας.