Ξεκινά σήμερα 8 Δεκεμβρίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο ύψους έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ Τέρνα, με την εταιρία να δίνει στη δημοσιότητα χθες το εύρος απόδοσης του τίτλου, το οποίο θα κυμανθεί από 2,3% ως 2,7%.

Το 7ετές ομόλογο διαιρείται σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000.

Η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός της 10 Δεκεμβρίου 2021 κατά την οποία θα λήξει στις 4:00 μ.μ.

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του 7ετούς ομολόγου αναφέρεται ότι τα αντληθέντα κεφάλαια (291,7 εκατ. ευρώ, αφαιρουμένων των δαπανών της έκδοσης) θα κατανεμηθούν για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων του ομίλου, χωρίς ωστόσο να εξειδικεύονται οι κατανομές. Στο πλαίσιο αυτό, ποσό έως 225 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας ή και θυγατρικών της ή και άλλων εταιρειών και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει. Επίσης μπορεί να διαθέσει μέρος των κεφαλαίων για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων. Επίσης ποσό έως 46,7 εκατ. ευρώ προβλέπεται να καλύψει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης της εκδότριας ή και θυγατρικών. Τέλος, ποσό έως 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της εκδότριας ή και θυγατρικών της.

Το χρονοδιάραμμα της έκδοσης, που αναμένεται να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                           ΓΕΓΟΝΟΣ

1 Δεκεμβρίου 2021                  Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.

2 Δεκεμβρίου 2021                  Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2 Δεκεμβρίου 2021                   Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

2 Δεκεμβρίου 2021                   Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

7 Δεκεμβρίου 2021                   Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.

8 Δεκεμβρίου 2021                  Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.)

10 Δεκεμβρίου 2021                 Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.)

10 Δεκεμβρίου 2021              Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.*

14 Δεκεμβρίου 2021             Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.

14 Δεκεμβρίου 2021            Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

15 Δεκεμβρίου 2021             Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.