Στην εξαγορά της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Netbull ΕΠΕ έναντι του ποσού των 6,3 εκατ. ευρώ προχώρησε η, κατά 99,76% θυγατρική της IDEAL Holdings Α.Ε., ADACOM Α.Ε, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

H ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία «IDEAL Holdings Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η κατά 99,76% θυγατρική της εταιρεία ADACOM Α.Ε. («ADACOM»), υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 100% της Netbull ΕΠΕ («Netbull”).

Η Netbull (www.netbull.gr) ιδρύθηκε το 2013 από στελέχη της πρώην Bull και παρέχει υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας με έμφαση στην Διερεύνηση Περιστατικών Ασφαλείας (Incident Response) και στην παροχή υπηρεσιών Παρακολούθησης & Πρόληψης Συμβάντων Κυβερνοασφάλειας μέσω ενός Σύγχρονου Επιχειρησιακού Κέντρου Ασφάλειας (SOC – Security Operation Center) με χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής εκμάθησης.

Η Netbull απασχολεί 42 υπαλλήλους εκ των οποίων το 90% είναι εξειδικευμένα στελέχη κυβερνοασφάλειας , το 2021 είχε ‘Εσοδα € 5,27 εκατ., EBITDA € 1,05 εκατ., Ταμείο € 0,2 εκατ. και μηδενικό δανεισμό. Τα Έσοδα της Netbull προέρχονται κυρίως από υπηρεσίες SOC as a Service & Αντιμετώπισης Περιστατικών Aσφαλείας και στο πελατολόγιο της συμπεριλαμβάνονται μεγάλοι Οργανισμοί του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Η συναλλαγή θα ανέλθει στα € 6,3 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί με την ολοκλήρωσή της με ίδια κεφάλαια της ADACOM και με τραπεζικό δανεισμό. Εκτιμάται ότι το 2022 οι δύο εταιρείες μαζί θα φτάσουν σε Κύκλο Εργασιών τα € 20 εκατ. και EBITDA μεγαλύτερο από € 2,5 εκατ.

Ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings για τη συναλλαγή ενήργησε η ΕΥ. Το γραφείο Karatzas & Partners ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings.