Σε ιστορικά υψηλά διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων της Revoil για το σύνολο της χρήσης του 2021, φτάνοντας τα 5,01 εκατ. ευρώ έναντι 3,65 εκατ. το 2020.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η κερδοφορία ενισχύθηκε από την προώθηση προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια, τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, τη βελτίωση του μεικτού κέρδους λόγω των εμπορικών συμφωνιών που πέτυχε ο Όμιλος με τους προμηθευτές του και δευτερευόντως την άνοδο των τιμών των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του έτους.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 674,25 εκατ. ευρώ το 2021 από 560,50 εκατ. ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,3% λόγω της μεγάλης ανόδου των διεθνών τιμών των καυσίμων, καθώς οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των προϊόντων του Ομίλου έκλεισαν με μικρή πτώση. Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της μητρικής εταιρείας ανήλθαν στα 708,1 εκατ. λίτρα, έναντι 719,8 εκατ. λίτρα το 2020, εμφανίζοντας μικρή πτώση 1,63%. Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης κατέγραψαν άνοδο 3% περίπου, οι πωλήσεις marine 7%, ενώ απώλειες 2,16% εμφάνισαν οι πωλήσεις βενζινών και 14% οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν υψηλότερα στα 12,29 εκατ. ευρώ έναντι 10,61 εκατ. ευρώ το 2020. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, ο Όμιλος έκλεισε με κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ από κέρδη 3,24 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2020. Παράλληλα, ο Όμιλος μέσα στο 2021 προχώρησε σε καθαρή αποπληρωμή τραπεζικών δανείων ύψους 9,7 εκατ. ευρώ.