Αύξηση των καθαρών κερδών και των κερδών προ φόρων κατέγραψε ο όμιλος Σαράντη για το σύνολο του 2021, παράλληλα με άνοδο του τζίρου για το περασμένο έτος.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 40,29 εκατ. ευρώ έναντι 38,70 εκατ. ευρώ το 2020 αυξημένα κατά 4,12%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 49,57μ εκατ. ευρώ έναντι 47,43 εκατ. ευρώ το 2020, αυξημένα κατά 4,59%.

Ο τζίρος του ομίλου έφτασε τα 408,2 εκατ. ευρώ έναντι 393,38 εκατ. ευρώ το 2020.

Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,1431 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2021.