Η ενίσχυση του ανεκτέλεστου των έργων της Intrakat και η ένταξη σημαντικών νέων που έχουν υπογραφεί και τίθενται στις αρχές του 2022 σε παραγωγική διαδικασία από την εταιρεία αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τις πωλήσεις της στη χρήση του 2022, σημειώνεται στην οικονομική έκθεση του ομίλου.

Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου Intrakat κατέγραψε ιστορικό υψηλό και σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, προσδίδοντας έτσι ιδιαίτερα θετικές προοπτικές αναφορικά με την μελλοντική εξέλιξη των εργασιών. Ειδικότερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στις 31.12.2021 ανήλθε σε € 556 εκ. πλέον € 577 εκ. νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει η Εταιρεία έως σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους, με συνέπεια τα προς εκτέλεση έργα να ξεπερνούν τα € 1,1 δισ.

Το 2021 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Intrakat, το οποίο σηματοδότησε την χάραξη της νέας της στρατηγικής. Βάσει του νέου σχεδιασμού, η Εταιρεία εστιάζει πλέον στην ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων υψηλής ποιότητας (δημόσια έργα υποδομών, έργα περιβάλλοντος & τεχνολογίας, ΣΔΙΤ, ΑΠΕ, ανάπτυξη ακινήτων), στοχεύοντας στην μετάβαση από το τρέχον μοντέλο, που βασίζεται στο ανεκτέλεστο, σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής σταθερών ταμειακών ροών.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να μεγιστοποιήσει την αξία των μετόχων μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, την δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών, την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη συνεργειών μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Απώτερος στόχος τη νέας στρατηγικής είναι να εισέλθει η Intrakat σε μία νέα εποχή ανάπτυξης, τροφοδοτούμενης από τις τρέχουσες τάσεις στους παραπάνω κλάδους και να μετασχηματισθεί από έναν κατασκευαστή με εκτενή τεχνογνωσία, σε έναν όμιλο που παραδίδει τελικά προϊόντα υψηλής ποιότητας στους κλάδους κατασκευών, διαχείρισης έργων και ενέργειας.

Πάνω σε αυτούς τους πυλώνες θα «πατήσει» το γκρουπ ώστε να αναπτυχθεί προσεχώς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε νέα έργα ΑΠΕ (και σε υπεράκτια πάρκα, αποθήκευση ενέργειας κ.α.) όπως και στη διεκδίκηση σημαντικών διαγωνισμών (παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ, δημόσια έργα, απορρίμματα κ.α.), έχοντας ενισχυθεί με νέα κεφάλαια και μετόχους μετά την πρόσφατη ΑΜΚ των 51 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται και στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η Εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων 1,6 GW και τα οποία κατηγοριοποιούνται σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 1 GW και σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Πάρκα συνολικής ισχύος 0,6 GW.

Η περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των ΑΠΕ περιλαμβάνει και την ανάπτυξη 9 αδειών σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 600 ΜW. Από την παραπάνω συνολική ισχύ, Αιολικό Πάρκο ισχύος 15MW εντός του α’ τριμήνου του 2022 ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά, έλαβε βεβαίωση λειτουργικής ετοιμότητας και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε λειτουργία εντός του 2022. Επίσης Αιολικά Πάρκα ισχύος 94MW έχουν εξασφαλίσει τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας και βρίσκονται σε φάση κατασκευής που αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά έως τα τέλη του 2023. Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των παραπάνω έργων έχει συμφωνηθεί και εγκριθεί από τις συνεργαζόμενες τράπεζες η λήψη ομολογιακού δανείου ύψους ποσού € 120 εκ. το οποίο θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή των έργων ώστε να τεθούν σε λειτουργία και να ενισχύσουν ανάλογα το EBITDA και τη συνολική κερδοφορία του Ομίλου.

Από το σύνολο του χαρτοφυλακίου σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, τα ακόλουθα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 109MW βρίσκονται σε κατασκευαστικό ή προκατασκευαστικό στάδιο και αναμένεται έως το α’ εξάμηνο του 2024 να έχουν τεθεί σταδιακά σε λειτουργία. · αιολικό πάρκο «Φραγκάκι» ισχύος 15MW, · αιολικό πάρκο «Καστρί» ισχύος 5MW, · αιολικό πάρκο «Κάρκαρος» ισχύος 36MW, · αιολικό πάρκο «Ζυγουρολίβαδο» ισχύος 42MW και · αιολικό πάρκο «Λειβαδάκι» ισχύος 11 MW.

Επίσης, αιολικά πάρκα ισχύος 320MW ολοκληρώνουν την αδειοδοτική τους διαδικασία τη διετία 2022-2023 και σταδιακά θα κατασκευαστούν και θα τεθούν σε λειτουργία. Από αυτά 77MW είναι προχωρημένης ωριμότητας, έχουν ήδη ολοκληρώσει την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση και έχουν εξασφαλίσει οριστικούς όρους σύνδεσης με τον ΑΔΜΗΕ, κατά συνέπεια έχουν την δυνατότητα και θα συμμετέχουν στον αμέσως επόμενο διαγωνισμό της ΡΑΕ για να εξασφαλίσουν σταθερή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας.

Τέλος, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος περίπου 700 MW έχουν ήδη λάβει βεβαιώσεις παραγωγού από τη ΡΑΕ και βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης ενεργειακών μετρήσεων και των απαραίτητων μελετών για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.

Σε σχέση με τα έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων η INTRAKAT εκτός από τις συμμετοχές που διαθέτει ήδη στα έργα: · έργο Παραχώρησης «Ανατολική οδός Πελοποννήσου, Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και τμήμα ΛεύκτροΣπάρτη» · έργο τηλεματικής «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφορικής Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου του ΟΑΣΑ» · έργο ΣΔΙΤ «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Κ.τ.Π.» · έργο ΣΔΙΤ «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» έχει υποβάλλει ανταγωνιστική προσφορά στα παρακάτω έργα:

· «ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ - Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη με Σ.Δ.Ι.Τ.», προϋπ. € 251,8 εκ (συμμετέχει σε ποσοστό 40%)

· «ΒΟΑΚ – Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη με ΣΔΙΤ» προϋπ. € 192,5 εκ. (συμμετέχει σε ποσοστό 25%). Σε αυτά τα δύο συμμετέχει σε κοινοπραξίες που έχουν αναδειχθεί προσωρινοί μειοδότες.

Επιπρόσθετα έχει προεπιλεγεί και θα υποβάλλει οικονομική προσφορά για τα κάτωθι έργα ΣΔΙΤ:

· Εστίες Πανεπιστημίων Θράκης, Θεσσαλίας και Κρήτης συν. προϋπ. € 407,2 εκ.

· Φράγμα Χαβριά Χαλκιδικής, προϋπ. € 85,4 εκ.

· 13 Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας συν. προϋπ. € 131,5 εκ.

· 17 Σχολικές Μονάδες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προϋπ. € 128,4 εκ.

· «ΕΥΣ ΕΥΔΑΠ – Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή και αποκατάσταση των παγίων του Εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος (Ε.Υ.Σ.) για την κάλυψη των αναγκών της μείζονος περιοχής πρωτευούσης, μέσω ΣΔΙΤ» προϋπ. € 234,9 εκ. (συμμετέχει σε ποσοστό 40%).

Στον κατασκευαστικό τομέα υπενθυμίζεται ότι το έργο της FRAPORT GREECE S.A. «Ανακαίνιση Υφιστάμενων Υποδομών, Μελέτη και Κατασκευή Επεκτάσεων σε 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια (Cluster A + Cluster B) προϋπολογισμού € 404 εκ., ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε επιτυχώς.

Συνολικά στη διάρκεια του έτους 2021 υπεγράφησαν νέες συμβάσεις ύψους € 229,2 εκ., ενώ από τα νέα προς υπογραφή έργα από την 01.01.2022 έως σήμερα έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους € 28 εκ. ως ακολούθως: · ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Έργα ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδούρα (Β' ΦΑΣΗ) Κατασκευή Νοτίου Υδραγωγείου Αφάντου & Αρχαγγέλου, προϋπ. € 19,9 εκ. · ΟΑΚ ΑΕ – Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Β.Ο. άξονα Χανίων για την ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση [Κ/Ξ INTRAKAT- (70%) – ΑΚΡΟΣ (30%)], προϋπ. € 4,3 εκ. · Λοιπές συμβάσεις προϋπ. € 3,6 εκ.

Επίσης στα νέα έργα προς υπογραφή συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

· ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ – Κατασκευή και συντήρηση έργων δικτύων διανομής, ΔΔ-214 (6 Εργολαβίες), προϋπ. € 154,7 εκ.

· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΓΓΥ / ΓΔΣΥ - Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Οδικού Άξονα Ν.Δ. Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη [ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (60%) - INTRAKAT (40%)] με ΣΔΙΤ, προϋπ. € 95,7 εκ.

· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Β.Ο.Α.Κ. – Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του τμήματος "Χερσόνησος - Νεάπολη" [EΝΩΣΗ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (55%) - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (20%) - INTRAKAT (25%)] με ΣΔΙΤ, προϋπ. € 69,6 εκ.

· AMICROSS LTD – Κατασκευή συγκροτήματος ξενοδοχείων και βιλών στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου, προϋπ. € 67 εκ.

· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Σ.Υ./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – Ολοκλήρωση Λ. Κύμης στο τμήμα: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (Α/Κ ΚΥΜΗΣ) έως Ε.Ο. Α1 (Α/Κ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ), [ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (40%) - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (35%) - INTRAKAT (25%)], προϋπ. € 61,1 εκ.

· ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. – Ηλεκτροκίνηση Λάρισα – Βόλος, Κατασκευή ηλεκτροκίνησης - τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και συστήματος ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα-Βόλος, με αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής, προϋπ. € 42,4 εκ.

· AIA S.A. – Construction of new apron north of taxiway Y2, new Ramp Services Station Building (020) and new GA apron, προϋπ. € 19,3 εκ.

· ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. – Υπολειπόμενες εργασίες σιδηροδρομικής υποδομής, επιδομής και ηλεκτροκίνησης στο Σ.Σ. Αθηνών και σύνδεσή του με ΜΕΤΡΟ - Β' Φάση Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ - Α.Δ.2513 [ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT (50%) - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙKΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ (50%)], προϋπ. € 15,7 εκ.

· ΔΙΚΤΥΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΔΑ) – Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 BAR), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 BAR) στις Σέρρες και το Κιλκίς – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπ. € 8,7 εκ.

· ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ - Παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης στον Δήμο Φυλής - Β' Φάση, προϋπ. € 7,6 εκ.

· ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ – Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Δυτικής Προσαγωγού και Αρδευτικών Δικτύων Δυτικής Πεδιάδας Νέστου, προϋπ. € 6,1 εκ.

· ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εργασίες σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας για τις Διευθύνσεις Περιφερειών Πελοποννήσου-Ηπείρου, Νήσων και Κεντρικής Ελλάδας, Περιοχή Αγ. Νικολάου, προϋπ. € 1 εκ.

Στον τομέα του Real Estate λειτουργεί από τις αρχές του 2022 το 5άστερο ξενοδοχείο Xenodocheio Milos στην Αθήνα, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη η επένδυση σε 9-όροφο κτίριο γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, επί της Ιπποκράτους συνολικής επιφάνειας 7.300 τ.μ. Ο συνολικός σχεδιασμός του τομέα προβλέπει τη δραστηριοποίηση με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στους τομείς των τουριστικών υποδομών σε high end προορισμούς. Επίσης ανακατασκευάζει στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Ιπποκράτους, 9-όροφο κτίριο γραφείων το οποίο με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του θα λάβει πράσινη πιστοποίηση LEED.

Στον τουριστικό τομέα η εταιρεία αγόρασε μέσω της θυγατρικής της INTRA Estate οικόπεδο στην Άνω Μερά Μυκόνου για την ανάπτυξη κατοικιών προσωπικού ενώ έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια για ανάπτυξη ενός κτιρίου Φοιτητικών εστιών σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Πάτρα. Ο συνολικός σχεδιασμός του τομέα του Real Estate αποβλέπει στην περαιτέρω δραστηριοποίηση με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στους τομείς των τουριστικών υποδομών σε high end προορισμούς όπως επίσης γραφείων και άλλων εμπορικών χώρων δημιουργώντας αξία για τον Όμιλο.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά την χρήση 2021 ανήλθε σε € 214,8 εκ. έναντι € 174,5 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 23,1%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, επηρεασμένα από την πρωτοφανή αύξηση των τιμών των βασικών πρώτων υλών και της ενέργειας και παρά την σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, διαμορφώθηκαν στο ύψος των € 15,6 εκ. από € 17,7 εκ., παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 11,8%. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες € -23,2 εκ. έναντι ζημιών € -12,9 εκ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες € -22,6 εκ. έναντι ζημιών € -12,4 εκ. την προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα EBITDA για την χρήση 2021 ανήλθαν σε ζημίες € 5,5 εκ. από κέρδη € 1,6 εκ. το 2020 και τα προσαρμοσμένα EBITDA, που δεν περιλαμβάνουν την επίδραση εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 2,8 εκ. από κέρδη € 2,0 εκ. το 2020.

Η μείωση που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2021 οφείλεται κατά κύριο λόγο στους ακόλουθους παράγοντες:

Μεγάλη αύξηση στο κόστος της ενέργειας και πρωτοφανείς αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών (σίδηρος, πλαστικά, καλώδια, ασφαλτικά κλπ.) σε παγκόσμιο επίπεδο,
Δυσχέρειες σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, που οδήγησαν σε ελλείψεις υλικών και πρώτων υλών καθώς και σε σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοσή τους.
Επιπλέον κόστη παραγωγής και επιτάχυνσης για έργα που επιβαλλόταν η ανελαστική ολοκλήρωση και παράδοσή τους.
Τα παραπάνω γεγονότα και ιδίως οι απρόβλεπτες αυξήσεις των υλικών (σίδηρος, ενέργεια, πλαστικά, καλώδια, ασφαλτικά κλπ) επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τα κοστολόγια των τεχνικών έργων, με αποτέλεσμα το κόστος των πωληθέντων να είναι κατά πολύ επιβαρυμένο στις χρήσεις 2020 και 2021.

Αναμένεται άμεση εξομάλυνση του κόστους υλοποίησης των τεχνικών έργων μέσω του προγράμματος αναθεωρήσεων του Υπουργείου Υποδομών που αναμένεται να οριστικοποιηθεί άμεσα και της προσδοκώμενης αύξησης παραγωγής των έργων στην μετά Covid-19 περίοδο που σε συνδυασμό με την δημοπράτηση των νέων μεγάλων έργων προδιαγράφουν τη βελτίωση του κύκλου εργασιών και την κερδοφορίας.