Αυξημένα έσοδα και κέρδη προ και μετά φόρων εμφάνισε η Ideal Holdings το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε 24,129 εκατ. ευρώ έναντι 14,346 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 68%. Οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η IDEAL Holdings έχουν όλες αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους έναντι του Α’ τριμήνου 2021 σε ποσοστά που ανέρχονται από 29% (Adacom) έως 143% (Three Cents).

Τα Κέρδη προ Φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,086 εκατ. ευρώ έναντι 2,291 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 122%. Οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η IDEAL Holdings έχουν όλες αυξήσει το EBITDA τους έναντι του Α’ τριμήνου 2021 σε ποσοστά που ανέρχονται από 126% (Astir Vitogiannis) έως 343% (Three Cents).

Τα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 3,116 εκατ. ευρώ έναντι 1,511 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 106%. Οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η IDEAL Holdings έχουν όλες αυξήσει το καθαρά κέρδη τους έναντι του Α’ τριμήνου 2021 σε ποσοστά που ανέρχονται από 115% (Astir Vitogiannis) έως 200% (Three Cents).

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,099 ευρώ έναντι 0,048 ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 106%.

Εξαγορές που ανακοινώθηκαν το 2022
Η IDEAL Holdings προχώρησε τον Απρίλιο 2022 σε δύο επιπλέον επενδύσεις: (i) την εξαγορά του 74,99% της Coleus Packaging μέσω της Astir Vitogiannis και (ii) την εξαγορά του 100% της Netbull μέσω της Adacom.

Η Coleus Packaging (pty) Limited είχε το Α’ τρίμηνο 2022 Κύκλο Εργασιών ZAR 163,223 εκατ. (€9,78 εκατ.) και EBITDA ZAR 25,862 εκατ. (€1,548 εκατ.), με ισοτιμία 1 EUR ίσο με 16,7 ZAR. Η Netbull είχε το Α΄ τρίμηνο 2022 Κύκλο Εργασιών €0,9 εκατ. και EBITDA €0,2 εκατ.

Τα αποτελέσματα αυτά δεν περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της IDEAL Holdings για το Α΄ τρίμηνο του 2022. Αν είχαν συμπεριληφθεί, τότε ο κύκλος Εργασιών θα ανέρχονταν σε €34,8 εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) θα ανέρχονταν σε €6,85 εκατ.

Οι νέες εξαγορές θα συμπεριληφθούν στα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2022 με την ολοκλήρωση των σχετικών οικονομικών συναλλαγών.

Προοπτικές για το 2022
Το 2022 εξελίσσεται σε ένα δύσκολο έτος για την παγκόσμια οικονομία και οπωσδήποτε και για την ελληνική. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και ανατιμήσεις σε πολλές από τις πρώτες ύλες και συνεχίζει να διαταράσσει την εφοδιαστική αλυσίδα. Η αύξηση του πληθωρισμού, του ενεργειακού και του μεταφορικού κόστους αποτελούν συνεχιζόμενες προκλήσεις για την κερδοφορία των εταιρειών. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και η αναταραχή της παγκόσμιας οικονομίας δεν επιτρέπει την εύκολη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών για το 2022.

Το Α’ τρίμηνο του 2022 αλλά και το διάστημα μέχρι την δημοσίευση των Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Α’ τριμήνου, η IDEAL Holdings βασίστηκε στο αναπτυξιακό της πλάνο αλλά στις άμυνες που είχε δημιουργήσει για να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Α΄ Εξαμήνου 2022 θα είναι σε θέση να διατυπώσει σαφείς προβλέψεις για τα οικονομικά μεγέθη που αφορούν το σύνολο του 2022. Οι εξαγορές που έγιναν το 2022 μαζί με τις υπάρχουσες επενδύσεις, είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη το 2022 σε σύγκριση με το 2021.