Να αποσυρθεί οριστικά από τη ρωσική αγορά, στα πλαίσια της κρίσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αποφάσισε ο όμιλος Σαράντη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ΓΡ. Σαράντης ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα στη ρωσική αγορά μέσω της 100% θυγατρικής της, εμπορικής επιχείρησης, Hoztorg LLC.

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2022 οι πωλήσεις της Hoztorg LLC ανήλθαν σε 0,75 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας 0,4% στο σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου. Τα περιουσιακά στοιχεία της Hoztorg LLC κατά το Α’ εξάμηνο του 2022 αποτελούσαν το 0,26% του συνόλου του ενεργητικού του Ομίλου.

Ο Όμιλος εκτιμά ότι η αρνητική επίπτωση από τη διακοπή της δραστηριότητας στη Ρωσία αναμένεται να ανέλθει περίπου σε 1,2 εκατ. ευρώ, ποσό που απεικονίζει την καθαρή θέση της ρωσικής εταιρείας.

«Ο Όμιλος Σαράντη στέκεται στο πλευρό όσων επλήγησαν από αυτήν την ανθρωπιστική κρίση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους στην Ουκρανία. Από την αρχή του πολέμου προτεραιότητά μας ήταν η προστασία και η υποστήριξη των εργαζομένων μας στην Ουκρανία και η προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας που κινητοποιήθηκε από τις θυγατρικές του Ομίλου κοντά στην Ουκρανία, Sarantis Polska, Polipak και Sarantis Romania», καταλήγει η ανακοίνωση.