Η συμμετοχή των μετόχων στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend) του ΟΠΑΠ ανήλθε στο 36,49% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως η πληρωμή του μερίσματος και 3.061.904 νέες μετοχές θα τεθούν σε διαπραγμάτευση την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι 2.832 μέτοχοι ανταποκρίθηκαν θετικά στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (scrip dividend), επιλέγοντας να επανεπενδύσουν στην εταιρία, με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ανέλθει στο 36,49% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του μερίσματος και ταυτόχρονα 3.061.904 νέες μετοχές θα τεθούν σε διαπραγμάτευση».