Η REVOIL προχώρησε στην αγορά του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΚΕΣΙΔΗΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Με την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, αποκτήθηκε το εν λειτουργία Πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο 4ο χλμ Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου μετά οικοπέδου συνολικής έκτασης 11.202 τετραγωνικών μέτρων.

«Η REVOIL σεβόμενη τη μακρόχρονη συμβολή του ιδρυτή κου Κεσίδη και των μελών της οικογένειάς του στην αγορά καυσίμων, αποφάσισε τη διατήρηση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου "Γ. ΚΕΣΙΔΗΣ ΟΙΛ" της εταιρείας, καθώς και τη 10ετή υπεκμίσθωση του χώρου στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Η REVOIL αξιοποιώντας τους χώρους του πρατηρίου σχεδιάζει την επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας στο Φυσικό Αέριο και στην Ηλεκτροκίνηση, παράλληλα με αυτή των Υγρών Καυσίμων» τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση.