Η MYTILINEOS ανακοίνωσε την στρατηγική είσοδό της στην αγορά εξισορρόπησης μέσω της υπηρεσίας Απόκρισης / Ζήτησης (Α/Ζ) έχοντας συστήσει πρώτη στην Ελλάδα Φο.Σ.Ε. Α/Ζ.

Μάλιστα, υπό τον Φο.Σ.Ε. Α/Ζ της MYTILINEOS, ολοκληρώθηκε η πρώτη επιτυχημένη συμμετοχή του εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος στην ενεργοποίηση υπηρεσίας απόκρισης ζήτησης προσφέροντας ενέργεια εξισορρόπησης. «Το γεγονός αποτέλεσε ορόσημο για όλη την αγορά, αφού ήταν η πρώτη περίπτωση φορτίου τελικού καταναλωτή που προσέφερε υπηρεσίες εξισορρόπησης» υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

«Η επιτυχία αυτή ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών τόσο από την πλευρά της MYTILINEOS, όσο και από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ, αφού δοκιμάστηκε η λειτουργικότητα της σχετικής πλατφόρμας ως προς την συμμετοχή φορτίων (τελικών καταναλωτών) στην αγορά εξισορρόπησης. Η ευελιξία και η ενεργειακή απόδοση είναι μόνο μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ανανεωμένος κλάδος ενέργειας της MYTILINEOS, που φιλοδοξεί να καταστεί ως ο πλέον ολοκληρωμένος πάροχος της νέας εποχής με σύγχρονες υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το ενεργειακό φάσμα και απαντούν στις ανάγκες και του πιο απαιτητικού πελάτη. Μέσω της συμμετοχής ενός καταναλωτή ή μίας επιχείρησης στο Φο.Σ.Ε. Α/Ζ της MYTILINEOS ενισχύεται η ευελιξία και η ευστάθεια του Συστήματος, ενώ και ο ίδιος απολαμβάνει χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος» αναφέρεται.

Η εταιρεία σημειώνει ακόμη ότι:

«Πέρα από τη συνεργασία της με μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες, η MYTILINEOS έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης, σωρεύοντας περισσότερα επί μέρους φορτία πελατών σε ένα μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η MYTILINEOS έχει πραγματοποιήσει ήδη πιλοτικά έργα σε κτήρια γραφείων πελατών της στοχεύοντας να «ξεκλειδώσει» την ευελιξία των κτηρίων μέσα από φορτία ψύξης. θέρμανσης, φωτισμού και φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Ταυτόχρονα και πλάι στον Φο.Σ.Ε. Α/Ζ λειτουργεί από το 2019 και ο Φο.Σ.Ε. Παραγωγών AΠE&ΣΗΘΥΑ της MYTILINEOS συμμετέχοντας άμεσα στην χονδρεμπορική αγορά και προσφέροντας λύσεις αντιστάθμισης στους Σταθμούς ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ αναφορικά με το κόστος εξισορρόπησής τους.

Κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο Σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο χαρτοφυλάκιό του, εκπροσωπώντας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Σταθμούς όλων των τεχνολογιών, όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου και μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Ο Φο.Σ.Ε. Παραγωγών ΑΠΕ& ΣΗΘΥΑ της MYTILINEOS εξυπηρετεί διμερή συμβόλαια μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και βιομηχανικών καταναλωτών από την πρώτη κιόλας μέρα που δόθηκε η δυνατότητα μέσω της σχετικής νομοθεσίας. Ο εξελιγμένος τρόπος που η Protergia προσφέρει τα προϊόντα της δείχνει το μέλλον της ενέργειας και ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο με νέες δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις».

Η κίνηση έρχεται καθώς το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (IoT technology, έξυπνα δίκτυα) προσφέρουν ευκαιρίες όχι μόνο στους επενδυτές αλλά και στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, απαιτούνται λύσεις που θα προσφέρουν ευστάθεια στο σύστημα, ιδιαίτερα στις περιόδους που η στοχαστικότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) δοκιμάζει την αξιοπιστία του Δικτύου και του Συστήματος. Οι επιλογές εξισορρόπησης προβλέπουν την απόκριση των καταναλωτών στις ανάγκες ζήτησης και στα σήματα (διακυμάνσεις) των τιμών. Καθώς ωστόσο το προφίλ του κάθε καταναλωτή είναι διαφορετικό και οι δυνατότητες απόκρισης διαφέρουν σημαντικά, δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να οργανώνονται σε Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.).