Η INTERAMERICAN και η ATTICA BANK ανακοινώνουν την υπογραφή σύμβασης εμπορικής συνεργασίας.

Η σύμβαση, ως αποτέλεσμα των αμοιβαίων συνεργειών που ξεκίνησαν από πρόταση ενδιαφέροντος της Τράπεζας με σκοπό την ανάπτυξη των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών της, υπεγράφη από τον Γιάννη Καντώρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της INTERAMERICAN, τον Θεόδωρο Πανταλάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ATTICA BANK και τον Αντώνη Βαρθολομαίο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ATTICA BANK και Πρόεδρο του Δ.Σ. της θυγατρικής της πρακτορειακής εταιρείας, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της INTERAMERICAN.

Για τη συνεργασία των δύο Ομίλων, προβλέπεται διάρκεια δέκα ετών σε θέματα ασφαλιστικά, εμπορικά, λειτουργικά και οικονομικά. Με στόχο την παροχή αποκλειστικά στους πελάτες της Τράπεζας ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών των τριών εταιρειών του Ομίλου INTERAMERICAN -Ζωής, Ζημιών και Βοήθειας- και την επίτευξη επιχειρηματικού οφέλους για τα δύο μέρη, η διανομή θα γίνεται μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας και της εταιρείας ασφαλιστικών πρακτορεύσεων του Ομίλου ATTICA BANK.

Εκ μέρους της ATTICA BANK, αναφερόμενος στη συνεργασία, ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, δήλωσε: «Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής  στρατηγικής του Ομίλου της ATTICA BANK και με σκοπό την παροχή στους πελάτες μας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών, προχωρήσαμε στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τις εταιρείες του Ομίλου INTERAMERICAN στον τραπεζοασφαλιστικό τομέα. Πρόκειται για αμοιβαία επωφελή συνεργασία των δύο επιχειρηματικών Ομίλων με δεδομένη την αξιοπιστία και το κύρος τους».

Αντιστοίχως, ο επικεφαλής του ασφαλιστικού Ομίλου Γιάννης Καντώρος, επεσήμανε: «Σε μια περίοδο σημαντικών μεταβολών στην οικονομία και την κοινωνία, αναζητούμε συνεργασίες που θα προσδώσουν μεγαλύτερη αξία στα ασφαλιστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Με την τραπεζική διανομή, αποκτάμε μια δυνατότητα προσέγγισης ενός κοινού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ανάγκες, που μπορούμε να ικανοποιήσουμε απόλυτα. Πρόκειται για συνεργασία δύο Οργανισμών που έχουν αποστολή να υποστηρίζουν την ευημερία των πελατών και αυτό είναι μια καλή αφετηρία για θετικές προσδοκίες».