Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή της ΙΝTERAMERICAN στη διημερίδα που οργάνωσαν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Κρήτης (Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Σητείας) στο Ηράκλειο στις 19 και 20 Ιανουαρίου, με θέμα «Τουρισμός Υγείας: προορισμός Κρήτη».

Η εταιρεία, με ανεπτυγμένη τεχνογνωσία και άμεσο ενδιαφέρον για τον κλάδο ως ηγέτιδα δύναμη στην ασφαλιστική αγορά υγείας, καθώς και με ιδιόκτητες υποδομές σε υπηρεσίες υγείας, εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τον Γιώργο Βελιώτη, γενικό διευθυντή ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, ενώ συνέβαλε και στην οργάνωση του συνεδρίου με χορηγία.

Το στέλεχος της ΙΝΤΕRAMERICAN διέκρινε τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε κατοίκους άλλων χωρών σε διαχείριση επειγόντων περιστατικών -που αφορούν σε παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας- και σε παροχή προγραμματισμένων υπηρεσιών υγείας και κυρίως ευεξίας (κατά το μεγαλύτερο ποσοστό). Ως κρίσιμες παραμέτρους του τουρισμού υγείας, ο κ. Βελιώτης όρισε πρώτον την τοπική προσβασιμότητα, δεύτερον την ποιότητα υπηρεσιών που πρέπει να χαρακτηρίζεται από κέντρα αριστείας, αποδεδειγμένο ιστορικό, διαπιστευμένα κέντρα, εξειδικευμένες υπηρεσίες και διαθέσιμη ιατρική τεχνολογία και τρίτον το κόστος υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα υγείας, που πρέπει να είναι ίσο ή χαμηλότερο από τη χώρα προέλευσης και από όμορους και «ίδιας αξίας» προορισμούς. Όπως επεσήμανε ο ομιλητής, η Ελλάδα είναι από τους πιο ακριβούς προορισμούς σύμφωνα με στοιχεία (2010) του International Federation of Health Plan του οποίου η ΙΝΤΕΡΑΜΕRICAN αποτελεί μέλος.

Ο γενικός διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της εταιρείας παρουσίασε τη μελέτη της περίπτωσης ACHMEA-INTERAMERICAN για το κόστος και την αντιλαμβανόμενη ποιότητα. Ακόμη, προσδιόρισε ως ευκαιρίες -υπό προϋποθέσεις- για τουρισμό υγείας στην Ελλάδα τις εξειδικευμένες αγορές υπηρεσιών τεχνητής γονιμοποίησης (IVF), αιμοκάθαρσης σε περίοδο διακοπών, αισθητικής και κοσμητικής - οδοντιατρικών υπηρεσιών, αποκατάστασης και long term care, καθώς και το ενδιαφέρον που μπορεί να προέλθει από Έλληνες της διασποράς και από γειτονικές χώρες. Κατά τον κ. Βελιώτη, προαπαιτούνται υψηλά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών και πιστοποίηση κλινικών από διεθνή κέντρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας υστερεί ιδιαίτερα σε πιστοποίηση, αντίθετα από την Τουρκία π.χ. που διαθέτει πλήθος πιστοποιημένων κλινικών. Ακόμη, θα πρέπει η Ελλάδα να βελτιωθεί στα πεδία του ανταγωνιστικού κόστους, των πρόσθετων υπηρεσιών (ξενοδοχειακών, διερμηνείας και λοιπών υποστηρικτικών), να διαμορφώσει ισχυρό brandname και να αναπτύξει οργανωμένα συστήματα και το marketing.

Το συνέδριο, που τελούσε υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, παρακολούθησαν αρκετοί ιατροί και εκπρόσωποι συνεργαζομένων διαγνωστικών κέντρων και κλινικών του δικτύου υγείας της INTERAMERICAN στην Κρήτη, καθώς και συνεργάτες του εταιρικού δικτύου πωλήσεων. Σημειώνεται ότι η ΑCHMEA, μητρική της ΙΝΤERAMERICAN, αποτελεί τον μεγαλύτερο ασφαλιστή υγείας του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη με 6 εκατομμύρια ασφαλισμένους. Η ΙΝΤERAMERICAN έχει για την Ελλάδα το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία με ιδιόκτητη κλινική (ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΜEDICLINIC), δύο πολυϊατρεία (ΜΕDIFIRST) στην Αττική και οργανωμένες ιδιόκτητες υποδομές συντονισμού και μέσων διακομιδής για άμεση ιατρική βοήθεια (Γραμμή Υγείας 1010).