«Στην INTERAMERICAN, είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με την προτεραιότητα της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας να συμβάλει κάθε οργανισμός υπεύθυνα και αποτελεσματικά στο μέτρο που του αναλογεί, στην κλιματική ανθεκτικότητα του πλανήτη μας και την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής» δηλώνει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου).

Είναι ενθαρρυντικό πως όλο και περισσότεροι οργανισμοί στην Ε.Ε. -ιδιαίτερα όσοι έχουν σημαντικό εκτόπισμα επίδρασης δραστηριοτήτων και επενδύσεων και με δεδομένη την ανάδειξη των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance)- κινούνται στον άξονα της πράσινης οικονομικής ανάπτυξης. Η INTERAMERICAN έχει συνταχθεί με τις πιο σημαντικές διεθνείς Διακηρύξεις. Ο επικεφαλής του οργανισμού έχει συνυπογράψει το «New Deal for Europe» (2019), καθώς και τη Διακήρυξη των CEOs μεγάλων οργανισμών για την Πράσινη Οικονομία (2020) και τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες και επενδύσεις.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, έχει ξεκινήσει μεταξύ των θεσμικών μερών, από πέρυσι, μια διαβούλευση για την πρακτική συμμετοχή της ασφαλιστικής αγοράς στην προσπάθεια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με μέτρα και δράσεις. Η INTERAMERICAN έχει προηγηθεί αυτής της συζήτησης και σε επίπεδο σχετικών πρακτικών. Η εταιρεία έχει αναπτύξει σειρά ενεργειών προς την κατεύθυνση της προσαρμογής των λειτουργιών για μείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης, προχωρεί ερευνητικό έργο για τους κινδύνους από καταστροφικά φαινόμενα με αιτία την κλιματική αλλαγή και διαθέτει εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα στην αγορά. Παράλληλα, αναλαμβάνει συνεχώς πρωτοβουλίες παρεμβάσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Η INTERAMERICAN αναγνωρίζει ότι ο ασφαλιστικός τομέας οφείλει να αναλάβει σημαντικό ρόλο στο «Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή», δεδομένου ότι περιλαμβάνεται και στους 15 τομείς που πλήττονται περισσότερο. Γι’ αυτόν τον λόγο, συγκεκριμένα:

  • Επί της αρχής, έχει υιοθετήσει τον Στόχο 13 της δράσης για το κλίμα, μεταξύ των 17 Sustainable Development Goals της Ατζέντας του Ο.Η.Ε., καθώς και Στόχους σχετικούς με το Περιβάλλον (Στόχος 7 για καθαρή ενέργεια, Στόχοι 13 και 14 για τη ζωή σε νερό και στεριά).
  • Έχει σχεδιάσει και διαθέτει ασφαλιστικά προγράμματα που είναι δομημένα πάνω στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί νομοθετικά στην Ελλάδα με το Π.Δ. 148/2009. Οι δύο προϊοντικές γραμμές της εταιρείας, «Green Line» για την Αστική Ευθύνη («ο ρυπαίνων πληρώνει») και «Energy Line» για την ασφάλιση επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ακολουθούν την ευρωπαϊκή γραμμή προς έναν Κοινοτικό Κανονισμό υποχρεωτικής εφαρμογής χωρίς εθνικές διαφοροποιήσεις.
  • Έχει εισαγάγει στην προϊοντική πολιτική της για την κινητικότητα και τις βιώσιμες πόλεις επιλογές και κίνητρα για πιο οικολογική μετακίνηση. Με εφαρμογές σε προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου -όπως το «Smart Drive» και το «Short Drive»- αξιοποιείται η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία για «έξυπνη οδήγηση και χρήση», ενώ υποστηρίζεται και η ηλεκτροκίνηση για πιο καθαρή ενέργεια, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη χρήση οχημάτων.
  • Έχει ξεκινήσει το πρώτο στην Ελλάδα ερευνητικό έργο «ΥΑΝΤΑΣ - Πρότυπο σύστημα εκτίμησης και χαρτογράφησης της ευπάθειας και του καταστροφικού κινδύνου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων», που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους. 
  • Κινητοποιείται, μέσω συνεργασιών με περιβαλλοντικούς φορείς, για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών - ανθρωπογενών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές κ.ά. φαινόμενα), ενώ συμβάλλει και στην οργανωμένη ευαισθητοποίηση των πολιτών για το περιβάλλον (ενημέρωση - εκπαίδευση - εθελοντισμός).
  • Η εταιρεία από φέτος διαθέτει και Πράσινο Πιστοποιητικό αντιστάθμισης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει στις εγκαταστάσεις της, με ισόποση ενέργεια που παράγεται από Α.Π.Ε..

Η INTERAMERICAN είναι η μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που έχει ενταχθεί δεσμευτικά στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του Ο.Η.Ε. (Environment Program Finance Initiative - UNEPFI) από το 2006. Επίσης, έχει δεσμευθεί για την τήρηση των Αρχών Αειφόρου Ασφάλισης (Principles for Sustainable Insurance - PSI) ως ιδρυτικό μέλος από το 2012 (Διακήρυξη του Ρίο ντε Τζανέιρο).

«Ζούμε καταστάσεις κρίσιμων περιβαλλοντικών εξελίξεων για την ποιότητα ζωής. Η ασφαλιστική κοινότητα πρέπει να είναι ενεργός και πέρα από τα ρυθμιστικά πλαίσια και τις υποχρεώσεις για την προστασία του πολύτιμου περιβαλλοντικού αποθέματος. Στην INTERAMERICAN, θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι σε κάθε σχετική προσπάθεια» τονίζει ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας.