Νέα προγράμματα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Τουριστικών Μονάδων, καθώς επίσης και τα προγράμματα Hotel Insurance που απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, διαθέτει η INTERAMERICAN από τα μέσα Ιουλίου.

Στόχος της εταιρείας είναι να υποστηρίξει περισσότερο τη λειτουργική βιωσιμότητα των μονάδων έναντι κινδύνων αστικής ευθύνης σε μια κρίσιμη περίοδο για τις υποδομές του ελληνικού τουρισμού σε καταλύματα, υπό τις συνθήκες της κρίσης της πανδημίας.

Τα προγράμματα χαρακτηρίζονται από τη νέα σύνθεση καλύψεων, ξεκάθαρους όρους ασφάλισης και δυναμική τιμολόγηση ανάλογα με τη χρήση της τουριστικής μονάδας, καθώς και το όριο κάλυψης, το οποίο επιλέγεται από 100.000 έως 800.000 ευρώ. Τα έξι προγράμματα παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία επιλογών, με προσθήκη νέων καλύψεων όπως ευθύνη προϊόντος, διαρροή σωληνώσεων, ζημιές τρίτων από περιβαλλοντική ζημιά.

Οι τουριστικές μονάδες, ανάλογα με τη χρήση, διακρίνονται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία και κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb).

Μέσα από διαφορετικά σχέδια, παρέχονται καλύψεις υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας εκπτώσεις τόσο για νέους όσο και για υφιστάμενους ασφαλισμένους. Συγκεκριμένα:

  • Στο πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Τουριστικών Μονάδων παρέχεται έκπτωση 10% σε όλους τους υφιστάμενους πελάτες με πρόγραμμα Business.
  • Στο πρόγραμμα Hotel Insurance παρέχεται έκπτωση 20% στα τρία προτεινόμενα σχέδια κάλυψης Αστικής Ευθύνης.