Με αύξηση 9,2%  διαμορφώθηκε στο πρώτο 7μηνο του 2021 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλιστικών εταιριών μελών της ΕΑΕΕ συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ο κλάδος ζωής κατέγραψε αύξηση παραγωγής +16,1%  και συνεχίζει δυναμικά να κινείται με ρυθμό ανοδικό. 

Στις γενικές ασφαλίσεις οι ασθένειες (ασφάλειες υγείας) είχαν αύξηση  +12,3% ενώ η Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων παρουσίασε μείωση -2,1%

Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών εμφάνισαν άνοδο 3,5% στα 1,3 δισ., με κάμψη στα ασφάλιστρα των οχημάτων (-2,1% στα 424 εκατ. ευρώ) που καλύπτεται από την άνοδο 6,4% στην ασφάλιση λοιπών κλάδων κατά ζημιών.

Στο κλάδο ζωής την μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι “Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις” με +61,0% και η “Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων” +8,8%. Οι κλασικές ασφάλειες ζωής είχαν αύξηση +3,3%