Τα καθαρά αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 2017, μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 69,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 34,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 104%. Στα 1,185 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις , έναντι 1,163 δισ. ευρώ, το 2016, αυξημένες κατά 1,9%.

Αναλυτικά, η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε στα 273,9 εκατ. ευρώ έναντι 246,1 εκατ. ευρώ, το περυσινό έτος, αυξημένη κατά 11,3%. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 153,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 93,6 εκατ. ευρώ, το 2016, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 69,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 34,2 εκατ. ευρώ, το περσινό έτος, αυξημένα κατά 104%.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,084 δισ. ευρώ έναντι 556 εκατ. ευρώ, στο τέλος του εννεάμηνου του 2017. Συγκεκριμένα, τα χρηματικά διαθέσιμα, στο τέλος του έτους, ανέρχονταν στα 642,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός στα 1,726 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η αύξηση του συνολικού δανεισμού, στο τελευταίο τρίμηνο, οφείλεται στην ενοποίηση των δύο μεγάλων Παραχωρήσεων (Ιόνια Οδός και Κεντρικής Ελλάδας), καθώς πλέον, από 1.10.2017, ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, εφόσον ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αποκτήσει τον έλεγχο των συγκεκριμένων εταιρειών Παραχώρησης. Τα αποτελέσματα έως και την 30.9.2017 ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, ενώ τα αποτελέσματα του Δ' τριμήνου 2017 ενσωματώθηκαν πλήρως».

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 768,2 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες:

Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 1,6 δισ. ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας και υψηλών ταμειακών ροών στην επόμενη περίοδο. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε στα 899,5 εκατ. ευρώ έναντι 954,9 εκατ. ευρώ, το 2016.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε κέρδος 11,4 εκατ. ευρώ σε επίπεδο κερδών προ φόρων και τόκων (λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών-ΕΒΙΤ).

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης πλέον και της ενσωμάτωσης, από 1.10.2017, των δύο εταιρειών Παραχώρησης του τομέα στο σύνολό του, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) αύξησε ήδη σημαντικά τη συμμετοχή του στο προηγούμενο διάστημα (η τρίτη παραχώρηση αφορά τη συμμετοχή του ομίλου στην Ολυμπία Οδό)».

Συνολικά, ο όμιλος έχει πλέον επενδυμένα κεφάλαια περίπου 230 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Στον τομέα της ενέργειας από θερμικές και ανανεώσιμες πηγές, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη 24,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,2 εκατ. ευρώ, το 2016.