Βελτιωμένα μεγέθη κατέγραψε ο όμιλος Φουρλή στο εννεάμηνο. Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν στα 4,3 εκατ. ευρώ, ο τζίρος στα 313,7 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) στα 26,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο Όμιλος FOURLIS το εννεάμηνο του 2017 παρουσίασε πωλήσεις 313,7 εκατ. ευρώ, έναντι 311,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016 αυξημένες κατά 0,6%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 26,5 εκατ. ευρώ έναντι 25,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν 4,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Μικρή πτώση των πωλήσεων στα ΙΚΕΑ

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις207,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017 σε σχέση με209,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το εννεάμηνο του 2017 μειώθηκαν κατά 5,1%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 9,7%. Το EBITDA ανήλθε στα 19,4 εκατ. ευρώ έναντι 18,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, ενώ παρουσίασε κέρδη προ φόρων 6,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών €2,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας.

Επίσης λειτουργούν 5 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στην Ελλάδα (Ρόδο, Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο και Κομοτηνή) και 2 στη Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς). Τέλος λειτουργεί και ηλεκτρονικό κατάστημα ΙΚΕΑ (e-commerce) και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Αυξήθηκαν 3% οι πωλήσεις στα INTERSPORT

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, στα105,8 εκατ. ευρώ έναντι 102,7 εκατ. ευρώ το 2016. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα το διάστημα αυτό αυξήθηκαν κατά 1,7% ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 4,4%.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA 7,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με 8,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνo του 2016, ενώ παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 128 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 24 στην Τουρκία, 7 στη Βουλγαρία και 4 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 2 στην Τουρκία.