Επιστολή προς τους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέστειλε ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης σε σχέση με παραπλανητικές αναφορές και μη δημοσιευμένα, μη ελεγμένα, προσαρμοσμένα οικονομικά μεγέθη, που εμπεριέχονται σε έγγραφο με τίτλο «Παρουσίαση προς τους Μετόχους. Αναδιοργάνωση Ομίλου – Ενημέρωση», που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιτσάντση, η χρήση των πόρων του Ομίλου από τους κ.κ. Μπόμπολα και Κούτρα για να παρουσιάσουν προσωπικές απόψεις τους είναι απαράδεκτη. Ιδιαίτερα καθώς οι, κατά τη γνώμη του κ. Καλλιτσάντση, παραπλανητικές οικονομικές πληροφορίες μπορεί να βλάψουν τον Όμιλο, να δημιουργήσουν σύγχυση και να αποδειχτούν πιθανώς μη συμβατές με το ρυθμιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων του Ομίλου.

Ακολουθεί η ανοιχτή επιστολή του κ. Αναστάσιου Καλλιτσάντση στους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ:

«Αγαπητοί μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σας απευθύνω την παρούσα ανοιχτή επιστολή καθώς τις τελευταίες ημέρες, έχουν υπάρξει, κατά τη γνώμη μου, πρωτοφανείς προσπάθειες παραπλάνησής σας και της επενδυτικής κοινότητας. Ένα έγγραφο με τίτλο «Παρουσίαση προς τους Μετόχους. Αναδιοργάνωση Ομίλου – Ενημέρωση», έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει μη δημοσιευμένα, μη ελεγμένα, προσαρμοσμένα οικονομικά μεγέθη, τα οποία πιστεύω ότι παρουσιάζουν μία ασυνεπή και στρεβλή εικόνα της οικονομικής απόδοσης των επιμέρους δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται για έγγραφο του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αλλά προσωπικό έγγραφο των κ.κ. Μπόμπολα και Κούτρα.

Στην προηγούμενη ανοιχτή επιστολή μου προς εσάς, αυτή της 13ης Ιουνίου, σας ενημέρωσα σχετικά με την απόφασή μου να παραιτηθώ από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, παραμένοντας ως απλό μέλος αυτού, τονίζοντάς σας τα εξής: «Υποβάλλοντας παραίτηση ως Πρόεδρος, πιστεύω ότι έχω μεγαλύτερη ευχέρεια να εκφράσω τις προσωπικές μου απόψεις πιο αποτελεσματικά. Παραμένοντας μέλος του Δ.Σ., μπορώ να συνεχίσω να προσπαθώ να αποτρέψω αποφάσεις που πιστεύω πως δεν είναι προς το συμφέρον των μετόχων». Ωστόσο, δεν περίμενα ότι οι κ.κ. Μπόμπολας και Κούτρας θα φτάσουν σε αυτό το σημείο, να παρουσιάζουν δηλαδή παραπλανητικές κατά τη γνώμη μου πληροφορίες για την απόδοση του Ομίλου, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Ως εκ τούτου, εφιστώ την προσοχή σας σε βασικά παραδείγματα παραπλανητικών, κατά τη γνώμη μου, πληροφοριών:

Τετάρτη 20 Ιουνίου

Στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναρτήθηκε έγγραφο με τίτλο «Παρουσίαση προς τους Μετόχους. Αναδιοργάνωση Ομίλου – Ενημέρωση», το οποίο χρήζει της προσοχής σας ως προς τα ακόλουθα:

 • Στη σελίδα 21, του εγγράφου, και κατ’ απόκλιση από την κρατούσα πρακτική της παρουσίασης του περιθωρίου λειτουργικού κέρδους σε ενοποιημένη μορφή για τον Όμιλο ΑΚΤΩΡ, ως άλλωστε παγίως ακολουθείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΑΚΤΩΡ, παρουσιάζονται μη δημοσιευμένα, μη ελεγμένα και αναπροσαρμοσμένα στοιχεία για το περιθώριο λειτουργικού κέρδους του Ομίλου, και του κλάδου κατασκευής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εξαιρουμένης της Μέσης Ανατολής, με συνέπεια να εμφανίζονται τελικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ οικονομικά στοιχεία που αποκλίνουν ουσιωδώς από τα αντίστοιχα δεδομένα των επίσημων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ΑΚΤΩΡ.
  Συγκεκριμένα, στη διαφάνεια 21, το περιθώριο λειτουργικού κέρδους του Ομίλου ΑΚΤΩΡ εμφανίζεται το 2017 ως 1,4%.
  Σύμφωνα, ωστόσο, με τις επίσημες Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΑΚΤΩΡ, το περιθώριο λειτουργικού κέρδους το 2017 ήταν 0,4%.
 • Στη σελίδα 12 του εγγράφου, η Απόδοση Απασχολουμένων Κεφαλαίων της Κατασκευής εμφανίζεται το 2017 ως 6,7%.
  Σύμφωνα, ωστόσο, με τις Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΑΚΤΩΡ για το 2017, ο δείκτης της Απόδοσης Απασχολουμένων Κεφαλαίων της Κατασκευής βρίσκεται στο -6%.

Παρασκευή 22 Ιουνίου

 • Αποστολή από τον Όμιλο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τα ελληνικά Μ.Μ.Ε. με τίτλο «ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ/ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22 IOYNIOY 2018». Το e-mail έφερε επισυναπτόμενο αρχείο με την ονομασία «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ» και παρέπεμπε, μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου, στο προαναφερόμενο (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ομίλου) έγγραφο με τίτλο «Παρουσίαση προς τους Μετόχους. Αναδιοργάνωση Ομίλου – Ενημέρωση». Η ανωτέρω πράξη είναι εξόχως προβληματική για τους εξής (μεταξύ άλλων) λόγους:
  • Το συνημμένο στο ανωτέρω μήνυμα αρχείο, παρότι ονομάζεται «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ», αποφεύγει να χρησιμοποιήσει το λογότυπο του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, υποδηλώνοντας έτσι την επίσημη, εταιρική, προέλευσή του, ούτε ακολουθεί την παγία δομή και μορφή των Δελτίων Τύπου του Ομίλου.
  • Το ως άνω «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ» δεν κοινοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δεν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χ.Α. ή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ως προβλέπεται σε περιπτώσεις Ανακοινώσεων και Δελτίων Τύπου εισηγμένων εταιρειών.
  • Το ως άνω «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ» παραπέμπει σε μη δημοσιευμένα, μη ελεγμένα και διαφοροποιημένα σε σχέση με τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις στοιχεία, απευθύνοντας παράλληλα απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος μετόχων και μελών του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η χρήση των πόρων του Ομίλου από τους κ.κ. Μπόμπολα και Κούτρα για να παρουσιάσουν τις απόψεις τους είναι απαράδεκτη. Με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι κατά τη γνώμη μου παραπλανητικές οικονομικές πληροφορίες μπορεί να βλάψουν τον Όμιλο, να δημιουργήσουν σύγχυση και να αποδειχτούν πιθανώς μη συμβατές με το ρυθμιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων του Ομίλου. Επίσης πιστεύω πως είναι απαράδεκτο να παρουσιάζεται ως έγγραφο του Ομίλου μία προσωπική επίθεση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Ελπίζω πως αυτή η επιστολή επιβεβαιώνει την άποψη ότι το παρόν επίπεδο διακυβέρνησης στον Όμιλο είναι μη αποδεκτό. Αυτό πρέπει να αλλάξει, όπως αλλαγή απαιτείται και σε λειτουργικό επίπεδο σύμφωνα με τις προτάσεις που εμπεριέχονται στην παρουσίαση CHANGE4ELLAKTOR.

Σας καλώ να υποστηρίξετε αυτήν την προσπάθεια με τη ψήφο σας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την προσεχή Παρασκευή.

Με εκτίμηση,
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης»