Η Alpha Bank ενισχύει την Εκτελεστική Επιτροπή με τη θέσπιση νέων θέσεων Γενικών Διευθυντών. Τοποθετεί τον Sergiu Oprescu στη θέση του Γενικού Διευθυντή International Network και τον Νίκο Σαλακά στη θέση του Γενικού Διευθυντή - Chief Legal and Governance Officer.

Οι δύο νέοι Γενικοί Διευθυντές θα συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας και θα υπάγονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη.

«Με την τοποθέτηση των δύο νέων Γενικών Διευθυντών θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και υλοποίησης των σχεδίων μας, προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε φιλόδοξους στόχους κατά τα επερχόμενα έτη με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης.

Ο Sergiu Oprescu θα έχει την εποπτεία των εταιρειών του Ομίλου σε τέσσερις χώρες, καθώς και των Καταστημάτων εξωτερικού, με βασικό στόχο την ενίσχυση του τομέα των διεθνών δραστηριοτήτων και την ευθυγράμμιση των εργασιών τους με αυτές των βασικών Μονάδων του Ομίλου. Ο κ. Oprescu θα διατηρήσει τη θέση του ως Εκτελεστικός Πρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank Romania. Η τοποθέτησή του θα έχει άμεση ισχύ.

Ο Νίκος Σαλακάς θα αναβαθμίσει περαιτέρω και θα συντονίσει βασικές Μονάδες, οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αποτελεσματική διακυβέρνηση και στον έλεγχο της Τράπεζας, ενισχύοντας τη νομική εξειδίκευσή της σε τομείς που αφορούν την τραπεζική εποπτεία και τις κεφαλαιαγορές.

Ο κ. Σαλακάς θα έχει την εποπτεία των τομέων που αφορούν τις Νομικές Υπηρεσίες, την Κανονιστική Συμμόρφωση, τη Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου και την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η τοποθέτησή του τίθεται σε ισχύ από την 1.3.2019.

Βιογραφικό Σημείωμα του Sergiu Oprescu

Γεννήθηκε το 1963. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση στην Αεροηλεκτρονική (MEng in Avionics) από τη Σχολή Αεροναυπηγών του Πολυτεχνείου του Βουκουρεστίου, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τραπεζική από το Πανεπιστήμιο του Colorado. Παρακολούθησε πλήθος προγραμμάτων σπουδών για Στελέχη στο Harvard Business School, στο Stanford και στο London Business School. Εργάζεται στην Alpha Bank Romania από το 1994 και κατείχε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις έως το 2007, οπότε και τοποθετήθηκε Εκτελεστικός Πρόεδρος.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου από το 2000 έως το 2006 και είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρουμανικής Ένωσης Τραπεζών.

Βιογραφικό Σημείωμα του Νίκου Σαλακά

Γεννήθηκε το 1972. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων από το University College London. Αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στην Τράπεζα κατόπιν της συνεργασίας του με τη “Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη”, στην οποία από το 2010 ηγείτο του Τμήματος Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων.

Διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στους τομείς της Ελληνικής και Διεθνούς Τραπεζικής, των Χρηματοδοτήσεων, των Αναδιαρθρώσεων και των Συναλλαγών Χρεογράφων και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων Ελλήνων δικηγόρων από το International Financial Law Review (IFLR), από τον οδηγό Legal 500 και από την εταιρία Chambers and Partners. Από το 1999 έχει υποστηρίξει την Alpha Bank σε εποπτικά θέματα, σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και χρηματοοικονομικές συναλλαγές στρατηγικού ενδιαφέροντος.