Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, με αύξηση εσόδων κατά 1,5% και προσαρμοσμένου EBITDA έτους κατά 4%, κυρίως λόγω των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των δεδομένων κινητής, ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ, που, επιπλέον, ανακοίνωσε προτεινόμενο μέρισμα 0,46 ευρώ ανά μετοχής έναντι 0,35 ευρώ  ανά μετοχή που διανεμήθηκε πέρυσι.

Σε επίπεδο Ομίλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ετήσια έσοδα παρέμειναν σταθερά στα 3.798,7 εκατ. ευρώ, και το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 1,7%. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν σύμφωνες με τις προβλέψεις, ενώ η εταιρεία εκτιμά ότι το 2019 θα αυξηθούν κατά 31%. Στη Ρουμανία οι επιδόσεις επηρεάστηκαν από έκτακτες προβλέψεις.

Επίσης, με βάση την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το δ’ τρίμηνο και το έτος 2018, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE το δ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 973 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης μείωσης κατά 24,1 εκατ. ευρώ στα έσοδα της Ρουμανίας. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 2,6% στο τρίμηνο, σε 325,2 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους 114,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 52,6 εκατ. ευρώ το δ' τρίμηνο του 2017. Τα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 28,3% και ανήλθαν σε 53,1 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο του 2018, από 41,4 εκατ. ευρώ πέρσι.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν 0,7 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Στην Ελλάδα, το δ’ τρίμηνο του 2018 τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9% σε 736,4 εκατ. ευρώ και η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 2,6%, και ανήλθε στα 300,5 εκατ. ευρώ. Ο ΟΤΕ κατέγραψε 39.000 καθαρές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής κατά το Δ' τρίμηνο, με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.896.000. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 49.000 συνδρομητές στο τρίμηνο. Σε 531.000 ανήλθαν οι συνδρομητές ή το 28% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής του ΟΤΕ, που επέλεξαν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες στο τέλος του έτους.

Η τηλεόραση σημείωσε ένα ακόμη τρίμηνο ανάπτυξης, με καθαρές προσθήκες 8.000 συνδρομητών. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV ήταν 542.000, αυξημένος κατά 3,3% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά το τρίμηνο παρουσίασαν μείωση 5,8%, λόγω υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 15. Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 2,9%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του δ' τριμήνου και του έτους 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε:

«Είμαι ικανοποιημένος με όσα πετύχαμε το 2018. Διατηρήσαμε τα έσοδά μας σταθερά και ενισχύσαμε την κερδοφορία μας. Επενδύσαμε στο μέλλον και στις υπηρεσίες που θέλουν οι πελάτες μας, ενώ παράλληλα ενισχύσαμε τις ταμειακές μας ροές τηρώντας τις υποσχέσεις μας στις αγορές. Στην Ελλάδα, τα ετήσια έσοδα και το EBITDA αυξήθηκαν κατά 1,5% και 4% αντίστοιχα, χάρη στην ενίσχυση των επιδόσεών μας σε βασικούς τομείς της λειτουργίας μας: στις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και οπτικής ίνας, στη συνδρομητική τηλεόραση, στην κίνηση δεδομένων κινητής, στη διείσδυση του mobile app, καθώς και στη διαχείριση του κόστους. Τα αποτελέσματα στη Ρουμανία αντικατοπτρίζουν έκτακτες προβλέψεις και μέτρα που ελήφθησαν για την επαναφορά της εταιρείας σε σταθερή πορεία». 

Ο κ. Τσαμάζ, τέλος, πρόσθεσε: «Τον προηγούμενο μήνα, ανακοινώσαμε την επίτευξη συμφωνίας για την πώληση της Telekom Albania, τα καθαρά έσοδα από την οποία θα διανεμηθούν στους μετόχους μας. Επενδύουμε σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα που θα ενισχύσουν τις επιδόσεις μας σε επίπεδο έτους, και παράλληλα αναμένουμε σημαντική βελτίωση των ελεύθερων ταμειακών ροών το 2019. Σε αυτή τη βάση, και σύμφωνα με την πολιτική μας, εκτιμούμε ότι και το 2019 θα είμαστε αρκετά ισχυροί ώστε να ανταμείψουμε τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη τους».