Πωλήσεις 448,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Fourlis το 2018 έναντι 434,1 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένες κατά 3,3%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 44,3 εκατ. ευρώ έναντι 41,8 εκατ. ευρώ το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 14,5 εκατ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 27,1%. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν 14,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42,4% σε σχέση με το 2017 (10,0 εκατ. ευρώ).

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 296,7 εκατ. ευρώ το 2018 αυξημένες κατά 1,8% σε σχέση με το 2017 ( 291,3 εκατ. ευρώ).

Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το 2018 αυξήθηκαν κατά 0,6%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 4,1% συγκρινόμενες με το 2017. Το EBITDA ανήλθε στα 32,1 εκατ. ευρώ έναντι 31 εκατ. ευρώ το 2017 ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,8 εκατ. ευρώ το 2017. Συνολικά, λειτουργούν 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 8 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και τρία στην Βουλγαρία (Βάρνα, Μπουργκάς και Πλόβντιβ). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρεις χώρες - Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE'S FOOT), οι πωλήσεις το 2018 ανήλθαν στα 151,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 6,3% σε σχέση με το 2017 (142,7 εκατ. ευρώ). Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,5%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 2,7%, με όλες τις χώρες (Ρουμανία, Κύπρο, Βουλγαρία και Τουρκία) να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε τοπικό νόμισμα. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA 13,5 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 14,1% σε σχέση με το 2017 (11,9 εκατ. ευρώ). Επίσης τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση στα 3,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,9 εκατ. ευρώ το 2017.

Ο όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 132 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 31 στη Ρουμανία, 24 στην Τουρκία, 8 στη Βουλγαρία και 5 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete's Foot στην Ελλάδα και 2 στην Τουρκία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της INTERSPORT παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εντός του 2019, το e-commerce θα λειτουργεί σε όλες τις χώρες δραστηριότητας του ομίλου.