Σημαντική αύξηση των πωλήσεών του πέτυχε το 2018 ο Όμιλος Intrakat,, γεγονός που βοήθησε στην μείωση της ζημίας στα μετά φόρων αποτελέσματα.

Στο ποσό των 232,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Intrakat, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στη χρήση 2018 έναντι 147,2 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 58%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην επιτυχή ανάπτυξη των εργασιών των νέων έργων της εταιρείας και ειδικότερα του έργου των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου, ανήλθαν σε κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,4 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,5 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθε σε 10,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,3%.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Intrakat υπέγραψε εντός του 2018 νέες συμβάσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστό του στις 31.12.2018 ανερχόταν σε 440 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ο όμιλος έως σήμερα έχει μειοδοτήσει σε έργα αξίας 120 εκατ. ευρώ και αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής τους.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Intrakat, Πέτρος Σουρέτης, ανέφερε: «Η βελτίωση στα αποτελέσματα του 2018 οφείλεται στην συνεπή εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού μας όλα αυτά τα χρόνια. Το 2018 σηματοδοτήθηκε από την ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων μας, την ενδοεταιρική οργανωτική αναμόρφωση και την συνένωση των δυνάμεων μας με τον Δημήτρη Κούτρα. Ο όμιλος προχωρά με νέες καθαρές δομές, σύγχρονο management και τεχνοκρατική κουλτούρα, εστιάζοντας στις κατασκευές δημοσίων έργων υποδομής, σε έργα ΣΔΙΤ και σε έργα περιβάλλοντος και καινοτομίας».