Άνοδο 37,6% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας REVOIL ΑΕΕΠ το εννεάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, κλείνοντας στα 1,94 εκατ. ευρώ έναντι 1,41 εκατ. ευρώ το 2018.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κερδοφορία ενισχύθηκε από τη σημαντική άνοδο των πωλούμενων όγκων στο πετρέλαιο θέρμανσης τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, την προώθηση των εμπλουτισμένων καυσίμων "revolution" και την άνοδο των τιμών των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου. 

Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 508,39 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019 από 518,15 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 1,88% λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών των καυσίμων (τους τελευταίους μήνες του εννιαμήνου) καθώς οι πωλούμενοι όγκοι κινήθηκαν οριακά υψηλότερα. Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της εταιρείας ανήλθαν στα 533,5 εκατ. λίτρα, έναντι 528,2 εκατ. λίτρα το 2018, εμφανίζοντας αύξηση 1% περίπου: Πιο αναλυτικά, οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης κατέγραψαν απώλειες 4%, οι βενζίνες 8%, και το πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική άνοδο 27% περίπου. 

Το μικτό κέρδος της εταιρείας ανήλθε στα 18,56 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 17,85 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 7,41 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2019 έναντι 6,10 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 21,5%. 

Στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου στόχου της για σταδιακή μείωση του τραπεζικού της δανεισμού, η εταιρεία μείωσε τα τραπεζικά της δάνεια το εννεάμηνο του 2019, κατά 2,6 εκατ. ευρώ.