Σε μία κίνηση με την οποία ισχυροποιεί τη θέση της Intrakat στον κατασκευαστικό κλάδο, προχώρησε η Intracom Holdings, μεταβιβάζοντας το ποσοστό που κατείχε στην κοινοπραξία Μορέας.

Όπως ανακοινώθηκε, η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (INTRACOM HOLDINGS) ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της σύμφωνα με την απόφαση της από 29.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και μετά από τη λήψη των κατά Νόμο οριζομένων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, μεταβίβασε στις 20.12.2019 στην εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, δηλαδή στην INTRAKAT, ποσοστό 13,33% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.»

Η αγοραπωλησία των παραπάνω μετοχών ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους που είχαν αποφασιστεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών.