Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του υπολοίπου των μετοχών (49,9%) της εταιρείας METKA EGN Ltd από την MYTILINEOS, ανακοίνωσε η δεύτερη.

Ως εκ τούτου, η MYTILINEOS έχει καταστεί μοναδική μέτοχος (100%) της METKA EGN Ltd. 

Η ΜΕΤΚΑ EGN Ltd έχει ήδη αναχθεί σε βασική δραστηριότητα της MYTILINEOS, ως ο 4ος Τομέας Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας ("RSD").