Μία ακόμα χρονιά σημαντικής ανάπτυξης ήταν το 2019 για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., με την εταιρεία να ξεπερνά για πρώτη φορά τον πήχη των 2 δισ. σε ετήσιο τζίρο, καταφέρνοντας παράλληλα να αυξήσει λειτουργικά και καθαρά κέρδη. Τα στοιχεία ανά τομέα λειτουργίας, οι προοπτικές του 2020 και η δήλωση του Ευάγγελου Μυτιληναίου.

 

Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2019

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 47,8% στα €2.256,1 εκατ. έναντι €1.526,5 εκατ. το 2018, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης του τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Το EBITDA αυξήθηκε κατά 10,4% στα €313,2 εκατ. έναντι €283,6 εκατ. το 2018 το οποίο οφείλεται στην αυξημένη απόδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, τη διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουργίας, παρά το περιβάλλον χαμηλών τιμών, όπως επίσης και της θετικής συνεισφοράς του νέου Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ο οποίος το 2019 αποτελούσε μέρος του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών.

Πιο συγκεκριμένα, το 2019 ήταν μια μεταβατική χρονιά για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου λόγω της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας, με το Φυσικό Αέριο να προσπερνά για πρώτη φορά το λιγνίτη στο μείγμα καυσίμου, γεγονός που ευνόησε την Εταιρεία λόγω της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά Φυσικού Αερίου. Στη Μεταλλουργία, παρά τα χαμηλά επίπεδα των τιμών, η Εταιρεία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι παράγει με χαμηλό κόστος, παράλληλα με την αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, για να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Επίσης, στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών το 2019 σηματοδοτεί την πρώτη χρονιά όπου η κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων κατέστη  σημαντικός παράγοντας συνεισφοράς στα έσοδα και την κερδοφορία.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση 2,6%  στα €144,9 εκατ. έναντι €141,2 το 2018, επηρεασμένα αρνητικά από την αύξηση του κόστους αποσβέσεων και λόγω της εφαρμογής του IFRS 16.

Η αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, οδήγησε στη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ταμειακών ροών που ανήλθαν στα €244,4 εκατ. έναντι €162,0 εκατ. το 2018. Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε €122,4 εκατ. από €115,0 εκατ. το 2018, παρά την αύξηση των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) που ανήλθαν σε €122,0 έναντι €46,6 εκατ. το 2018 με επενδύσεις, που αφορούν στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην έναρξη κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (“CCGT”) καθώς και την απόκτηση της εταιρείας ανακύκλωσης αλουμινίου, ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε €421 εκατ. έναντι €443 εκατ. στο τέλος του 2018, ενώ η επιτυχής έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατ. και πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,5%, τον Νοέμβριο του 2019, επέτρεψε στην Εταιρεία να μειώσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησής της, εξασφαλίζοντάς της σημαντική ρευστότητα.

 

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

“Το 2019 ήταν ακόμα μια χρονιά ανάπτυξης για την εταιρεία, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά για πρώτη φορά το ορόσημο των €2.0 δισ. Η αύξηση κατά 50% στον κύκλο εργασιών αποδεικνύει την ικανότητά μας να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε παρά τις δυσκολίες στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ποιότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, το οποίο σταθερά μας παρέχει τη δυνατότητα να παράγουμε σημαντικές ταμειακές ροές σε όλες τις φάσεις του Οικονομικού Κύκλου. Επιπρόσθετα, η επιτυχία της έκδοσης του πρώτου ευρωπαϊκού ομολόγου αποδεικνύει την ελκυστικότητα του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.”

Αποτελέσματα Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Τομέας Μεταλλουργίας

Ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών €594,9 εκατ., ο οποίος αντιπροσωπεύει το 26,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, συγκρινόμενος με τα €550,8 εκατ. το 2018.

Το 2019 ήταν ακόμα ένα έτος ισχυρών επιδόσεων για το συγκεκριμένο Τομέα. Η παραγωγή Αλουμίνας ανήλθε σε 820 ktons, ενώ η παραγωγή Αλουμινίου, ενδυναμώθηκε από την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. τον Μάιο του 2019 και αυξήθηκε κατά 11% στους 207 ktons. Επιπλέον, για πρώτη φορά το 2019 παρήχθησαν 25 χιλ. τόνοι  ανακυκλωμένου αλουμινίου, εκ των οποίων οι 20 χιλ. τόνοι προέρχονται αναλογικά από την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., ενώ μια μικρότερη ποσότητα μέσω επενδύσεων που έγιναν στο χυτήριο της εγκατάστασης για την ενίσχυση της παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, το πλεονέκτημα της παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου καθώς απαιτείται μόνο το 5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου, συνεισφέροντας τα μέγιστα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το EBITDA το 2019 για τον τομέα της Μεταλλουργίας ανήλθε σε €161,7 εκατ. έναντι €162,5 εκατ. το 2018. Η απόδοση αυτή επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον σημαντικά χαμηλότερων τιμών Αλουμίνας και Αλουμινίου ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Πιο συγκεκριμένα, η πτωτική τάση των τιμών Αλουμινίου η οποία ξεκίνησε στα μέσα του 2018 και συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του 2019, οδήγησε τη μέση τιμή του Αλουμινίου (3M LME) στα $1.810 ανά τόνο το 2019, που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Παρομοίως, ο δείκτης API της Αλουμίνας, μετά από τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών του 2018, λόγω μιας σειράς διεθνών εξελίξεων που περιόρισαν τη διαθεσιμότητα Αλουμίνας  στις αγορές, υποχώρησε περίπου κατά 30% το 2019.

Παρά τις δυσκολίες της αγοράς, η MYTILINEOS κατάφερε να δημιουργήσει ισχυρή κερδοφορία και υψηλά λειτουργικά περιθώρια, βασιζόμενη στο πλήρως καθετοποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο, τον αυστηρό έλεγχο κόστους και τη συνετή διαχείριση κινδύνου.

Πιο αναλυτικά:

  • Ο κύκλος εργασιών του αλουμίνιου αυξήθηκε κατά 19,5% στα €442,4 εκατ. , σε σύγκριση με τα €370,0 εκατ. που αντιστοιχούν στο προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €117,0 εκατ. από τα €82,6 εκατ.
  • Ο κύκλος εργασιών της Αλουμίνας μειώθηκε σε €145,3 εκατ. σε σύγκριση με τα €175,8 εκατ. του προηγούμενου έτους. Το EBITDA μειώθηκε κατά 46,9% στα  €44,1 εκατ. από τα € 83,1 εκατ. του 2018.

Η Εταιρεία, βασιζόμενη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της και τη συνεχή προσπάθειά της για βελτίωση, ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα αύξησης παραγωγικότητας και περαιτέρω μείωσης του κόστους - σε συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων αντίστοιχων προγραμμάτων της – με την ονομασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ». Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση του κόστους προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστική της θέση στην αγορά. Το νέο αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, και αναμένεται να διαρκέσει έως το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ο συνολικός στόχος υπερβαίνει τα €60 εκατ. μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εκ των οποίων το 50% αφορά σε επαναλαμβανόμενο (recurring) όφελος, και το άλλο 50% σε one off.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα επέκτασης της Αλουμίνας, η MYTILINEOS συνεργάζεται με κορυφαία Κινεζική εταιρεία, για την ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης. Ωστόσο, εξαιτίας της κατάστασης στην Κίνα με την εξάπλωση του Κορωνοϊού, έχει προκύψει καθυστέρηση στην παράδοση της μελέτης, η οποία επιφέρει αντίστοιχη καθυστέρηση στις διαδικασίες της MYTILINEOS σχετικά με τη λήψη οριστικής απόφασης (FID) για την εν λόγω επένδυση. Στη βάση αυτή η Εταιρεία θα παράσχει ενημέρωση σχετικά με νεότερες εξελίξεις.

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου

Ο Τομέας σημείωσε κύκλο εργασιών €996,1 εκατ. ο οποίος αντιστοιχεί στο 44,2% του συνολικού κύκλου εργασιών το 2019, έναντι €608,1 εκατ. το 2018.

Το EBITDA για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου ανήλθε σε €100,9 εκατ. από €60,4 εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 67,2%.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην αγορά, το 2019 η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,3%, οι τιμές CO2 κατά 59,0%, οδηγώντας τις τιμές χονδρικής (Οριακή Τιμή Συστήματος – Ο.Τ.Σ.) στα €63,8/MWh, σημειώνοντας αύξηση 5.7% σε σύγκριση με το 2018.

Το 2019 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το στόχο της Ελλάδας να αποσυνδεθεί από την λιγνιτική παραγωγή μέχρι το 2028. Πιο συγκεκριμένα, η ενέργεια από λιγνίτη μειώθηκε κατά 30% συνοδευόμενη από μία απότομη αύξηση των τιμών CO2, με το Φυσικό Αέριο να γίνεται  το καύσιμο με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ενεργειακό μείγμα με άνοδο 13,5%.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου της Εταιρείας, επωφελούμενες από τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου σε χαμηλές τιμές, αύξησαν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 16%, ξεπερνώντας τις 4,2 TWhrs. Συμπεριλαμβάνοντας την παραγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η συνολική ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε ανέρχεται στις 5,8 TWhrs, που αντιστοιχεί στο 11,2% της συνολικής εγχώριας ζήτησης.

Η απόδοση των επιμέρους τμημάτων του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού  αερίου είναι η ακόλουθη:

  • Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε κύκλο εργασιών €387,4 εκατ. έναντι €258,1 εκατ. το 2018, καθώς η Protergia συνέχισε να ενδυναμώνει τη θέση της με σταθερή αύξηση του μεριδίου αγοράς της στο 5,5% από το 4,0%, ξεπερνώντας τους 190.000 πελάτες στο τέλος του 2019. Το EBITDA ανέρχεται στα €0,6 εκατ. το 2019, σε σύγκριση με €8,9 εκατ. το 2018, εξαιτίας των υψηλότερων τιμών που διαμορφώθηκαν στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.
  • Η παραγωγή από θερμικές μονάδες σημείωσε κύκλο εργασιών €320,4 εκατ. έναντι €271,3 εκατ. το 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,1%, επωφελούμενη από την υψηλότερη παραγωγή και τις αυξημένες τιμές της αγοράς. To EBITDA αυξήθηκε στα €55,7 εκατ. από €35,2 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 17,4%.
  • Η νέα δραστηριότητα εμπορίας Φυσικού Αερίου και προμήθειας σε τρίτους, σημείωσε κύκλο εργασιών €246,3 εκατ. και EBITDA €14,1 εκατ. το 2019.
  • Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές σημείωσε αύξηση 38,3% (430 GWh από 311 GWh το 2018), καθώς η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε στα 211 MW, με την προσθήκη 34,5 MW το 2019. To EBITDA αυξήθηκε στα €30,5 εκατ. από €18,2 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 72,7%. Η Εταιρεία εκτιμά ότι επιπλέον 100 MW θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τα επόμενα δυο έτη.

Η MYTILINEOS εισήγαγε συνολικά 18 φορτία LNG, διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιό της από Brent και Φυσικό Αέριο συνδεδεμένο με τις τιμές πετρελαιοειδών, σε LNG, με το τελευταίο να υπερβαίνει το 60% του συνολικού χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου της Εταιρείας, έναντι 25% το 2018.

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό κόστος παροχής φυσικού αερίου για τη MYTILINEOS, ήταν  εξαιρετικά ανταγωνιστικό στην αγορά, επεκτείνοντας περαιτέρω το πλεονέκτημα της Εταιρείας, καθώς συνεχίζεται η μετάβαση του ενεργειακού μείγματος προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Το  ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου της MYTILINEOS και η μακρά πείρα της εταιρείας στον τομέα της προμήθειάς του, αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τις Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Εταιρείας, ενώ παράλληλα παρέχουν την ευκαιρία αύξησης των πωλήσεων σε τρίτους, δημιουργώντας μια νέα παράλληλη κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα για τοv Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Επιπλέον, η MYTILINEOS συνεχίζει να επενδύει στον τομέα της εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας, και στην προσπάθεια για απολιγνιτοποίηση της χώρας, στηρίζοντας τη μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας. Τον Οκτώβριο του 2019, η Εταιρεία ξεκίνησε την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο, υψηλής απόδοσης με συνολική ισχύ 826 MW, που θα λειτουργεί με την τεχνολογία GE, κλάσης Η και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Η κατασκευή υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα από τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών, ενώ το συνολικό ποσό της επένδυσης δεν θα υπερβεί την αρχική εκτίμηση ύψους €300 εκατ.

Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €665,8 εκατ. το 2019, που αντιστοιχεί στο 29,5% του συνολικού κύκλου εργασιών, σε σύγκριση με τα  €367,3 εκατ. το 2018.

Το EBITDA παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα €51,2 εκατ. έναντι €54,9 εκατ. το 2018 με το λειτουργικό περιθώριο κέρδους να μειώνεται στο 7,7%.

Τα έσοδα του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών ενισχύθηκαν σημαντικά από την κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων (“PVs”). Καθώς αναμένεται η εγκαταστημένη ισχύς των PVs να αυξηθεί σημαντικά και να διπλασιαστεί έως το 2023, η MYTILINEOS, με σημαντικές δυνατότητες σε όλα τα στάδια κατασκευής και διαχείρισης των συγκεκριμένων έργων, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προκύπτουν από την διαθέσιμη ρευστότητά της, είναι σε θέση να επωφεληθεί από αυτή την αναπτυσσόμενη αγορά, τόσο μέσω της κατασκευής για τρίτους, όσο και για την ανάπτυξη του δικού της επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Η ολοκλήρωση της πλήρους απόκτησης της θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ EGΝ, η οποία είναι ήδη καθιερωμένη παγκοσμίως ως ένας από τους μεγαλύτερους εργολάβους PVs και έργων αποθήκευσης ενέργειας, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη στρατηγική εστίαση της Εταιρείας σε αυτή την αγορά. Στο πλαίσιο αυτό και ως πρόσθετο βήμα, από τον Ιανουάριο του 2020, δημιουργήθηκε ένας νέος Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ΤΕΔ) επικεντρωμένος σε έργα Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, διασφαλίζοντας την εστίαση στην ανάπτυξη αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι ο Τομέας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, ολοκλήρωσε το Φεβρουάριο του 2020 την πρώτη του πώληση πάρκων ηλιακής ενέργειας σε λειτουργία στη Βόρεια & Κεντρική Ελλάδα 47 MW, συνολικού τιμήματος €45,8 εκατ.

Ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών συνεχίζει να αξιοποιεί ευκαιρίες σε έργα κατασκευής μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, επικεντρώνεται όλο και περισσότερο σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης όπως αποθήκευσης ενέργειας, υβριδικών έργων αλλά και έργων, εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων.

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε €915 εκατ. των οποίων €137 εκατ. αφορούν σε φωτοβολταϊκά έργα και έργα αποθήκευσης.

Προοπτικές για το 2020

Η εμφάνιση του COVID-19 αρχικά στην Κίνα και στη συνέχεια η εξάπλωση του σε όλο τον κόσμο με επίκεντρο αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αβέβαιο περιβάλλον, επιδεινώνοντας σημαντικά τις προοπτικές της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς, η MYTILINEOS προχωρά έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων της, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της.

Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας COVID-19, η Εταιρεία επανεξετάζει το επενδυτικό της πλάνο, όπου κρίνεται σκόπιμο ώστε να διατηρήσει την ισχυρή οικονομική της θέση.

H MYTILINEOS διαθέτει σήμερα έναν ισχυρό ισολογισμό με χαμηλό συντελεστή μόχλευσης και συνολική διαθέσιμη ρευστότητα που υπερβαίνει το 1 δισ. €, χωρίς σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι και τα μέσα του 2022. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν σημαντική προστασία και ευελιξία σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Εξάλλου, η διοίκηση της Εταιρείας έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει με επιτυχία σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία έτη,  ανάμεσα στις οποίες η διεθνής αλλά και η ελληνική κρίση.