O ολλανδικός όμιλος Reggeborgh ζήτησε απόψε τη διενέργεια έκτακτης γενικής συνέλευσης της Ελλάκτωρ, με θέματα την αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου καθώς και διαχειριστικό έλεγχο για τα τελευταία δύο χρόνια. Το αίτημα του ολλανδικού ομίλου έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο σεναριολογίας για το μέλλον του κατασκευαστικού ομίλου.

Η Reggeborgh ελέγχει άμεσα πάνω από 5% στην Eλλάκτωρ, έχει συμφωνήσει ώστε να αγοράσει μελλοντικά το περίπου 12% που κατέχει ο Λεωνίδας Μπόμπολας ενώ, κατά πληροφορίες, έχει συγκεντρώσει από την αγορά επιπλέον ποσοστό που κινείται περί το 10-12%. Κύκλοι με γνώση των εξελίξεων υποστηρίζουν ότι η ολλανδική πλευρά έχει σχηματίσει ένα μπλοκ μετόχων που αντιστοιχεί περίπου στο 35% των μετοχών της Eλλάκτωρ. Μάλιστα, σε ερώτημα για το τι θα πράξουν στην περίπτωση που και η άλλη πλευρά έχει συγκεντρώσει αντίστοιχο ποσοστό, οι ίδιοι κύκλοι απαντούν «οτιδήποτε χρειαστεί».

Τις τελευταίες ημέρες, είχαν πυκνώσει οι φήμες, σύμφωνα με τις οποίες ομάδα επιχειρηματιών διαπραγματεύεται με τους αδελφούς Καλλιτσάντση και τη Farallon την αγορά του 25% της εισηγμένης.

Πηγές κοντά στη διοίκηση της Ελλάκτωρ υποστηρίζουν πως μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει τέτοιο αίτημα, για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Τονίζουν, επίσης, πως αρμόδιο για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου είναι το Πρωτοδικείο, αλλά ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχουν λόγοι ώστε να διαταχθεί τέτοιος έλεγχος.

Όπως προσθέτουν, η πρόσφατη γενική συνέλευση, στα μέσα Σεπτεμβρίου, ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σ.σ. δεν εγκρίθηκε θέμα που αφορούσε την παροχή μετοχών σε στελέχη), ενώ την τελευταία διετία έχει ανέβει κατακόρυφα η κατάταξή της όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, με βάση έγκυρους διεθνείς δείκτες. Οι ίδιες πηγές αποδίδουν την αντίδραση του ολλανδικού ομίλου στη φημολογία των τελευταίων ημερών περί συμφωνίας με άλλους επενδυτές για την πώληση του 25% περίπου (χωρίς να σχολιάζουν τη συγκεκριμένη φημολογία). Τέλος τονίζουν πως επιφυλάσσονται για τη λήψη κάθε μέτρου εκ μέρους των μετόχων της εταιρείας.

Στην περίπτωση κατά την οποία επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η πλευρά Καλλιτσάντση συζητά ή έχει ήδη συμφωνήσει την πώληση του ποσοστού της στη συγκεκριμένη ομάδα επιχειρηματιών, αναμένεται να δοθεί νέα μάχη μεταξύ των μετόχων για τον έλεγχο της Eλλάκτωρ, αντίστοιχη με αυτή που είχε δοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2018 μεταξύ της οικογένειας Καλλιτσάντση και της πλευράς Λεωνίδα Μπόμπολα - Δημήτρη Κούτρα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μέτοχοι που κατέχουν άνω του 5% μιας ανώνυμης εταιρείας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Ολλανδικού ομίλου, μπορούν να ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο «να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η Σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη».

Στην περίπτωση που το αίτημα για διαχειριστικό έλεγχο απορριφθεί από τη γενική συνέλευση μιας ανώνυμης εταιρείας, τότε οι μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 5% μπορούν να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει. Ο έλεγχος διατάσσεται, «εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης».
Τι λένε κύκλοι του Ολλανδικού Ομίλου

«Η Reggeborgh Invest B.V., από κοινού με άλλους μετόχους, υπέβαλε σήμερα αίτηση προς το Δ.Σ. της Ελλάκτωρ ΑΕ για τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με θέμα την εκλογή νέου Δ.Σ. και νέας Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, καθώς επίσης τη διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου. Η γενική συνέλευση θα πρέπει να λάβει χώρα σε διάστημα έως 45 ημερών από σήμερα», σύμφωνα με κύκλους του ολλανδικού ομίλου.

«Έχοντας ήδη επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην εταιρεία, η Reggeborgh πιστεύει ότι η αλλαγή διοίκησης είναι αναγκαία προκειμένου να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση της Ελλάκτωρ και να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στην αγορά.

Προς το σκοπό αυτό η Reggeborgh θα συμβάλει στην αποκατάσταση της χρηματοδότησης της Ελλάκτωρ και θα υποστηρίξει μια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα προσδώσει ρευστότητα αναγκαία για την επανεκκίνηση της εταιρείας.

Η Reggeborgh διαθέτει τα αναγκαία κεφάλαια, την εμπειρία στους κλάδους των υποδομών και της ενέργειας μέσω της εταιρείας VolkerWessels N.V. και την εταιρική διαφάνεια ώστε να δεσμευθεί στο εγχείρημα επανεκκίνησης της Ελλάκτωρ, έχοντας εμπιστοσύνη στις προοπτικές τόσο της εταιρείας όσο και της ελληνικής οικονομίας.

Το αίτημα εκλογής νέου Δ.Σ. στην Ελλάκτωρ συμμερίζονται επενδυτές και μέτοχοι στην εταιρεία σε αριθμό που εγγυάται κατ’ απόλυτο τρόπο την έγκρισή του από τη γενική συνέλευση της εταιρείας, όταν αυτή συγκληθεί».

Πηγή: Euro2day.gr, του Φώτη Κόλλια